รหัสทัวร์ : ZGDAD-2308VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS), สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR), สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA)
วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS), สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR), สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA)
เริ่มต้น :
฿13,990
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VVZ18
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE) , สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR) , วัดเทียนมู่ (THEIN MU PAGODA) , พระราชวังอานดิ่ง (AN DINH PALACE)
สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE) , สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR) , วัดเทียนมู่ (THEIN MU PAGODA) , พระราชวังอานดิ่ง (AN DINH PALACE)
เริ่มต้น :
฿13,888
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN89_VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR), สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (KHAI DINH) , เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , นั่งเรือกระด้ง (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE)
สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR), สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (KHAI DINH) , เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , นั่งเรือกระด้ง (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE)
เริ่มต้น :
฿14,999
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-CNXDAD22_FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , หมู่บ้านธูป (INCENSE VILLAGE) , สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)
เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , หมู่บ้านธูป (INCENSE VILLAGE) , สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส (LE JARDIN D’ AMOUR), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN)
เริ่มต้น :
฿13,999
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN93_FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE), เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG), สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)
สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE), เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU) , วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG), สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿14,999
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : KVN120415-FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : กระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (BANAHILLS), วัดเทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) , พระราชวังโบราณไดโนย (DAI NOI) , นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO)
กระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ (BANAHILLS), วัดเทียนมู่ (THIEN MU PAGODA) , พระราชวังโบราณไดโนย (DAI NOI) , นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO)
เริ่มต้น :
฿13,999
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN081_VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานสีทอง (GROLDEN BRIDGE), วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG) , สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (KHAI DINH) , เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU)
สะพานสีทอง (GROLDEN BRIDGE), วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG) , สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ (KHAI DINH) , เจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU)
เริ่มต้น :
฿12,999
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGDAD-2316VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) , พระราชวังดายโนย (DAI NOI PALACE) , ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) , วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA)
นั่งรถสามล้อซิโคล่ (CYCLO) , พระราชวังดายโนย (DAI NOI PALACE) , ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT) , วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA)
เริ่มต้น :
฿13,990
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN59_PG
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : แม่น้ำหอม (PERFUME RIVER) , พระราชวังเว้ (COMPLEX OF HUE MONUMENTS), สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN OLD TOWN)
แม่น้ำหอม (PERFUME RIVER) , พระราชวังเว้ (COMPLEX OF HUE MONUMENTS), สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN OLD TOWN)
เริ่มต้น :
฿25,999
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGDAD-2312VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT), วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS), ชมสะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE)
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม (DRAGON BOAT), วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ (SUN WORLD BANA HILLS), ชมสะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿12,990
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน