รหัสทัวร์ : ZGDAD-2308VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS), สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR), สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA)
วัดเจดีย์เทียนมู่ (THIEN MU PAGODA), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS), สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR), สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA)
เริ่มต้น :
฿13,990
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGDAD-2307VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)), สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) , สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE)
สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)), สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE), บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) , สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿12,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : PVN25-VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT), (CAFE’ SON TRA MARINA), องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง (LINH UNG TEMPLE)
สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT), (CAFE’ SON TRA MARINA), องค์เจ้าแม่กวนอิม วัดลิงห์อึ๋ง (LINH UNG TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿14,999
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : DAD27
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE), บ้านเลขที่ 101 (OLD HOUSE NO.101), สะพานญี่ปุ่น (LAI VIEN KIEU ), วัดหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE)
สะพานสีทอง (GOLDEN BRIDGE), บ้านเลขที่ 101 (OLD HOUSE NO.101), สะพานญี่ปุ่น (LAI VIEN KIEU ), วัดหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿13,999
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VFD22
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE DA NANG) , สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE)
สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE DA NANG) , สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿12,888
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN84_FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), นั่งเรือกระด้ง (CAM THANH WATER COCONUT VILLAG), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN) , วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG)
สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), นั่งเรือกระด้ง (CAM THANH WATER COCONUT VILLAG), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN) , วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG)
เริ่มต้น :
฿13,999
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VFD20
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)
สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿13,888
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VFD19
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE), ชายหาดหมีเค (MY KHE BEACH)
สวนเอเปค (CONG VIEN APEC), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), สะพานมือทองคำ (GOLDEN BRIDGE), ชายหาดหมีเค (MY KHE BEACH)
เริ่มต้น :
฿11,888
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN88_VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN), วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG)
สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE), หมู่บ้านกั๊มทาน (CAM THANH WATER COCONUT VILLAGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN), วัดลินห์อึ๋ง (LINH UNG)
เริ่มต้น :
฿9,999
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN92_FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN OLD TOWN), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), SƠN TRÀ MARINA
สะพานมือ (GOLDEN BRIDGE), เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN OLD TOWN), วัดหลินอึ๋ง (LINH ỨNG), SƠN TRÀ MARINA
เริ่มต้น :
฿11,999
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน