รหัสทัวร์ : SHXJNRT2
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : โอวาคุดานิ (OWAKUDANI), โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI), วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE), ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE)
โอวาคุดานิ (OWAKUDANI), โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI), วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE), ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE)
เริ่มต้น :
฿38,999
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2KIX-TG020
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดคิโยมิสุเดระ (KIYOMIZUDERA TEMPLE), ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN SHRINE) , ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , เขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM)
วัดคิโยมิสุเดระ (KIYOMIZUDERA TEMPLE), ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN SHRINE) , ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , เขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM)
เริ่มต้น :
฿67,900
เที่ยวบิน :
22 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2CTS-TG023
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ (MOUNT HAKODATE), หุบเขานรกจิโงคุดานิ (JIGOKUDANI NOBORIBETSU), ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (HAKODATE MORNING MARKET), ภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA SHINZAN)
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะ (MOUNT HAKODATE), หุบเขานรกจิโงคุดานิ (JIGOKUDANI NOBORIBETSU), ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ (HAKODATE MORNING MARKET), ภูเขาไฟโชวะชินซัน (SHOWA SHINZAN)
เริ่มต้น :
฿55,900
เที่ยวบิน :
22 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-XJ015
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , โตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (SHINJUKU) , ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI)
วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , โตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , อปปิ้งที่ ย่านชินจูกุ (SHINJUKU) , ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI)
เริ่มต้น :
฿47,990
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-TG026
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (OSHINO HAKKAI VILLAGE) , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (FUJI 5TH)
วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (OSHINO HAKKAI VILLAGE) , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (FUJI 5TH)
เริ่มต้น :
฿55,900
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2KIX-XJ012
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (KOBE HARBORLAND), มิตซุย เอาท์เล็ต (MITSUI OUTLET) , เกาะชิโกะคุ (SHIKOKU) , หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ มีอีกชื่อว่า หอนาฬิกาโบ๊ทจัง (BOTCHAN KARAKURI CLOCK)
ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ (KOBE HARBORLAND), มิตซุย เอาท์เล็ต (MITSUI OUTLET) , เกาะชิโกะคุ (SHIKOKU) , หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ มีอีกชื่อว่า หอนาฬิกาโบ๊ทจัง (BOTCHAN KARAKURI CLOCK)
เริ่มต้น :
฿47,900
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-XJ016
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (USHIKU DAIBUTSU) , หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (TOKI NO KANE) , ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE) , ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI)
พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (USHIKU DAIBUTSU) , หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (TOKI NO KANE) , ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE) , ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI)
เริ่มต้น :
฿39,900
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2HND-TG009
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หลวงพ่อโตแห่งวัดโคโตคุอิน (KOTOKUIN TEMPLE), ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , กระเช้าคาจิคาจิ (KACHI KACHI ROPEWAY) , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (OSHINO HAKKAI VILLAGE)
หลวงพ่อโตแห่งวัดโคโตคุอิน (KOTOKUIN TEMPLE), ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , กระเช้าคาจิคาจิ (KACHI KACHI ROPEWAY) , หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (OSHINO HAKKAI VILLAGE)
เริ่มต้น :
฿55,900
เที่ยวบิน :
21 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2HND-TG008
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระราชวังอิมพีเรียล (IMPERIAL PALACE) , วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (FUJI 5TH)
พระราชวังอิมพีเรียล (IMPERIAL PALACE) , วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE) , หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (TOKYO SKY TREE) , ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (FUJI 5TH)
เริ่มต้น :
฿59,999
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-XJ012
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND), ย่านฮาราจูกุ(HARAJUKU)
ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND), ย่านฮาราจูกุ(HARAJUKU)
เริ่มต้น :
฿38,900
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

4 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน