รหัสทัวร์ : GTK03
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : โบสถ์เมเตคี (METEKHI CHURCH) , ป้อมอนานูริ (ANANURI FORTRESS) , อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY)
โบสถ์เมเตคี (METEKHI CHURCH) , ป้อมอนานูริ (ANANURI FORTRESS) , อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY)
เริ่มต้น :
฿57,888
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : CICNX1
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL) , วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), อุทยานเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN) , อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL) , วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), อุทยานเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK)
เริ่มต้น :
฿21,990
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGIST-2307TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , พาซาแบค (PASABAG)
หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , พาซาแบค (PASABAG)
เริ่มต้น :
฿43,990
เที่ยวบิน :
32 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

18 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGIST-2306TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM), หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VILLAEY), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE)
วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM), หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VILLAEY), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE)
เริ่มต้น :
฿45,990
เที่ยวบิน :
33 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

15 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGIST-2305TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GÖREME OPEN AIR MUSEUM) , หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER), ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE), สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GÖREME OPEN AIR MUSEUM) , หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER), ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE), สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE)
เริ่มต้น :
฿40,900
เที่ยวบิน :
30 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : SPTW-02
ดำเนินการโดย : SIGNATURE77
สถานที่สำคัญ : พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), ตึก 101 ไทเป (TAIPEI 101 ), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), ตึก 101 ไทเป (TAIPEI 101 ), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿17,977
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

7 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ1TPE-SL014
ดำเนินการโดย : QUALITY EXPRESS
สถานที่สำคัญ : วัดอูจีเทียนหยวน (WUJI TIANYUAN TEMPLE), โรงละครแห่งชาติไทจง (NATIONAL TAICHUNG THEATER), วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE) , วัดพระถังซัมจั๋ง (XUANZHUANG TEMPLE)
วัดอูจีเทียนหยวน (WUJI TIANYUAN TEMPLE), โรงละครแห่งชาติไทจง (NATIONAL TAICHUNG THEATER), วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE) , วัดพระถังซัมจั๋ง (XUANZHUANG TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿22,800
เที่ยวบิน :
22 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BRLHR003
ดำเนินการโดย : FOMOSA
สถานที่สำคัญ : โอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD), ปราสาทเอดินเบิร์ก (EDINBURGH CASTLE), ไบเบอร์รี่ (BIBURY) , สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE)
โอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD), ปราสาทเอดินเบิร์ก (EDINBURGH CASTLE), ไบเบอร์รี่ (BIBURY) , สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE)
เริ่มต้น :
฿91,900
เที่ยวบิน :
20 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

19 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : WYDCHI0011
ดำเนินการโดย : FOMOSA
สถานที่สำคัญ : จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ), พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (NYMPHENBURG PALACE), ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU CASTLE), ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ), พระราชวังนิมเฟนบูร์ก (NYMPHENBURG PALACE), ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU CASTLE), ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE)
เริ่มต้น :
฿99,900
เที่ยวบิน :
22 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

17 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : TPE01
ดำเนินการโดย : GS25
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), วัดเหวินอู่ (LUKANG WENWU TEMPLE)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), วัดเหวินอู่ (LUKANG WENWU TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿16,999
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน