รหัสทัวร์ : SLTPESK1
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , วัดเสวียนกวง (XUANZANG TEMPLE) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK)
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , วัดเสวียนกวง (XUANZANG TEMPLE) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE), อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ALISHAN NATIONAL PARK)
เริ่มต้น :
฿30,990
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

12 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : CITPESK2
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต (FENGCHIA NIGHT MARKET), ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , วัดเสวียนกวง (XUANZANG TEMPLE) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE)
เฝิงเจี่ยไนท์มาเก็ต (FENGCHIA NIGHT MARKET), ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , วัดเสวียนกวง (XUANZANG TEMPLE) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿29,990
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-CNXTPE95_CI
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (YEHLIU GEO PARK), ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL)
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (YEHLIU GEO PARK), ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE) , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL)
เริ่มต้น :
฿28,999
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : TPE01
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) , วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (YEHLIU GEOPARK) , ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) , อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (CHIANG KAI SHEK MEMORIAL HALL) , วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿17,999
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน