รหัสทัวร์ : SPTW-02
ดำเนินการโดย : SIGNATURE77
สถานที่สำคัญ : พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), ตึก 101 ไทเป (TAIPEI 101 ), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
พระราชวังต้องห้าม (FORBIDDEN CITY), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK), ตึก 101 ไทเป (TAIPEI 101 ), วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿17,977
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

7 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VZTPE3
ดำเนินการโดย : FORMOSA
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), วัดหลงซาน (LONGSHAN TEMPLE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL)
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET), ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), วัดหลงซาน (LONGSHAN TEMPLE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL)
เริ่มต้น :
฿16,990
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BRTPE4
ดำเนินการโดย : FORMOSA
สถานที่สำคัญ : ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), วัดพระถังซำจั๋ง (XUANZANG TEMPLE), วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE), วัดพระถังซำจั๋ง (XUANZANG TEMPLE), วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN OLD STREET)
เริ่มต้น :
฿23,990
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

6 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VZTPE4
ดำเนินการโดย : FOMOSA
สถานที่สำคัญ : วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL), ตึกไทเป 101 (TAIPEI 101) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN)
วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL), ตึกไทเป 101 (TAIPEI 101) , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN)
เริ่มต้น :
฿13,999
เที่ยวบิน :
9 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

4 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : SHTGTPE8
ดำเนินการโดย : season
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านสายรุ้ง (RAINBOW VILLAGE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK)
หมู่บ้านสายรุ้ง (RAINBOW VILLAGE), อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก (CHIANG KAI-SHEK MEMORIAL HALL) , วัดเหวินหวู่ (WENWU TEMPLE), อุทยานธรณีเย่หลิว (YEHLIU GEOPARK)
เริ่มต้น :
฿29,999
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : CITPE4
ดำเนินการโดย : FORMOSA
สถานที่สำคัญ : วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), ตึกไทเป 101 (TAIPEI 101), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN), วัดพระถังซำจั๋ง (XUANZANG TEMPLE)
วัดหลงซาน (LUNGSHAN TEMPLE), ตึกไทเป 101 (TAIPEI 101), หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (JIUFEN), วัดพระถังซำจั๋ง (XUANZANG TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿22,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน