หน้าแรก   »   คัปปาโดเกีย   »   ทัวร์ตุรเคีย THE MAGICAL OF TURKIYE 8D 5N

ทัวร์ตุรเคีย THE MAGICAL OF TURKIYE 8D 5N

รหัสทัวร์ TR-TK2325

ทัวร์ตุรเคีย THE MAGICAL OF TURKIYE 8D 5N

8 วัน 5 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
SUNSMILEHOLIDAY
จำนวนสูงสุด:
25
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
TR-TK2325
เที่ยวบิน :

ราคาดี วันนี้คุณได้ราคาทัวร์พิเศษถูกกว่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ไฮไลท์ทัวร์

23 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 KALSEDON CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า
5
2 BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่า
5
3 RAMADA KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่า
5
4 KAYA IZMIR THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า
5
5 PULLMAN HOTEL หรือเทียบเท่า
5

รายละเอียดทัวร์

🔷โปรแกรมนี้ เราจะพาท่านท่องเที่ยวอีกสองเมืองที่ไม่ควรพลาด เรียกว่าเป็นเมืองรักโรแมนติกแห่งดินแดนสองทวีป ที่สำคัญคือมีบรรยากาศน่ารัก เหมือนเกาะซานโตรินี่ของประเทศกรีซมาก ๆ สถานที่ท่องเที่ยวอีกสองเมืองที่กล่าวถึง คือ เมือง เชสเม Cesme และเมือง อลาชาตึ Alacati เมืองริมทะเลของตุรเคียที่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มาเยือนสองเมืองแห่งนี้แล้วจะตกหลุมรักกันทุกคน
 1. วันที่ 1
  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  19.00    พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน N ประตู 7 สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้าน            สัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

  22.25    ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.30 ชั่วโมง)

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกีย
  ช่วงเช้า

  05.45    เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเที่ยวบินภายในประเทศ

  07.45    ออกเดินทางสู่ เมืองเนฟเชียร์ โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2006 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.10 ชั่วโมง)

  09.00    เดินทางถึงสนามบิน เมืองเนฟเชียร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา St. Barbar Church โบสถ์มังกร Snake Church และ โบสถ์แอปเปิ้ล Apple Church ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึก

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ โรงงานพรม เป็นโรงงานทอพรมที่มีชื่อเสียงของตุรกี จะได้ชมกรรมวิธีการสาธิตการทอพรม ชมขั้นตอนต่าง ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของพรมตุรกี ให้ท่านได้เลือกซื้อพรมที่มีคุณภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเข้าชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูนครใต้ดินไคมัคลีมีชั้นล่างที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

  จากนั้นนำท่านชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรเคีย

  พักค้างคืน ที่ Kalsedon cave Hotel โรงแรมตากแต่งสไตล์

  !! หมายเหตุ กรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!

 3. วันที่ 3
  เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า
  ช่วงเช้า

  แนะนำโปรแกรมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ Optional Tour

  บอลลูน ทัวร์ Balloon Tour สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณมุมสูง ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรมไปยังจุดปล่อยบอลลูน ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 280-300 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระเป็นเงินสด และ 300-320 ดอลล่าสหรัฐ ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน รอรับท่าน เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด

  รถจี๊บ ทัวร์ Jeep Tour  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถจี๊บ ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บ อยู่ที่ท่านละ 110 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

  รถเอทีวี ทัวร์ ATV Tour  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถเอทีวี ทัวร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน ที่รถเล็กสามารถที่จะตะลุย ลัดเลาะไปได้ โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (100USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

  รถ คลาสสิค Classic Car  สำหรับท่านใดที่สนใจชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ร์นี้ จำเป็นต้องออกจากโรงแรม ประมาณ 05.00 น.-06.00 น. โดยจะมีรถท้องถิ่นมารับที่โรงแรม เพื่อชมความสวยามโดยรอบของเมืองคัปปาโดเกีย บริเวณภาคพื้นดิน โดยที่รถ คลาสสิคนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนขับรถ พาท่านนั่งไปยังจุดถ่ายภาพสวย ๆ เห็นวิวบอลลูน ขึ้นเป็นแบคกราวน์ด้านหลัง เป็นภาพที่สวยงามมาก ๆ โปรแกรมรถ คลาสสิค คาร์ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองคัปปาโดเกียแห่งนี้ รถ 1 คัน สามารถนั่งได้ 3-4 คน โดยใช้เวลาอยู่บนรถจี๊บ ประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนั่งรถจี๊บอยู่ที่ท่านละ 100 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (110USD) โปรดทราบ ประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรพิเศษ ไม่ครอบคลุมการนั่งรถจี๊บ ทัวร์ ดั้งนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

  คำแนะนำ สำหรับท่านที่เลือกซื้อทัวร์ ท่านที่เมารถ กรุณารับประทานยาแก้เมารถล่วงหน้าอย่างน้อย ครึ่งชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ ตั้งแต่ก่อนวันเดินทาง (ตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมยามาจากประเทศไทย) กิจกรรมนี้ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง หรือ ตั้งครรภ์ เข้าร่วมทัวร์โดยเด็ดขาด กรณีเกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพาซาแบก Pasabag Valley หรือ หุบเขาพระ Monks Valley เป็นหินเนินทรงสูงใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายหัวเห็ด 3 หัว รูปร่างแปลกตา จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ Pigeon Valley เป็นหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรูเพื่อให้นกพิราบได้เข้าไปไปทำรังอาศัยอยู่ ในสมัยก่อนนั้นชาวเมืองใช้นกพิราบเป็นผู้ส่งสารในบริเวณที่อยู่อาศัยเหล่านั้น

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอุชิซาร์ Uchisar Valley ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้า เป็นหุบเขาจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาแห่งนี้จะมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปทั่วทั้งภูเขาบริเวณนั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อุชิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นอุชิซาร์ มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใช้สอดส่องข้าศึกที่จะมารุกราน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพได้ตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้แวะชม โรงงานเพชร และ โรงงานเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (ระยะทาง 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของพวกเติร์กบนแผ่นตุรเคีย ในช่วงปี 1071-1275 ทำให้สถาปัตยกรรมแบบเซลจุกดั้งเดิมมีให้เห็นอย่างโดดเด่นที่นี่ และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของนิกายเมฟเลวี ที่ถือกำเนิดมาจากการก่อตั้งของ เมฟลาน เจลาลุดดิน ผู้ซึ่งเป็นกวีเอกชาวอัฟกานิสถาน ที่ทำให้ชาวคริสต์จำนวนไม่น้อยหันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เขาจึงเปรียบเสมือนผู้วิเศษในสายเหล่าบรรดาสาวก ทุกๆ กลางเดือน ธันวาคม ของทุกปี โรงแรมในเมืองคอนย่าจะถูกจองเต็มเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเหล่าสาวกของนิกายเมฟลาวี จะมาร่วมพิธีซีมา หรือ การเฉลิมฉลองเพื่อร่วมรำลึกถึง เมฟลานา เจลาลุดดิน โดยการเต้นรำ เดอร์วิช ทุกคนจะนุ่งกระโปรงสีขาวบานกรอมเท้า หมุนตัวเข้ากับเสียงดนตรีระหว่างทางให้ท่านได้แวะพักเปลี่ยนอิริยาบถด้วยถ่ายภาพด้านนอก ณ บริเวณกำแพงที่ทอดยาว และซุ้มประตูทางเข้าของ Caravansarine สถานที่พักแรมของพ่อค้าชาว เติร์ก สมัยออตโตมัน

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  พักค้างคืน ที่ Bayir Diamond Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย

 4. วันที่ 4
  เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale  (ระยะทาง 394 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง) เป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเป็นอย่างมาก คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตา และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988

  ช่วงเที่ยง

  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเข้าชม ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle โดยลักษณะที่โดดเด่นของ ปามุคคาเล่ Pamukkale เป็นเนินเขาสีขาวโพลน เนื่องจากที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยส่วนประกอบของแคลเซี่ยม มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตร สูง 160 เมตร เกิดจากน้ำพุร้อนที่นำแคลเซี่ยมคาร์บอเนตมาตกตะกอน โดยบ่อน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้นี่เองที่ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้น ๆ หลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดเป็นแห่งหินสีขาวราวกับหิมะไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาว ที่มีความสวยงามมาก ๆ ปัจจุบันนี้ ปามุคคาเล่เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนปามุคคาเล่ ในปี พ.ศ. 2531 จากนั้นนำท่านสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองชายฝั่งทะเล ที่มีรีสอร์ท และโรงแรมสวย ชายหาดทอดยาว และมีแหล่งช้อปปิ้งที่หลากหลาย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  พักค้างคืน ที่ Ramada Kusadasi Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย

 5. วันที่ 5
  เมืองคูซาดาซึ – เมืองโบราณเอฟิซุส – เมืองเชสเม่ - เมืองอิซเมียร์
  ช่วงเช้า

  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

  นำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus (ระยะทาง 191 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) อดีต เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน ชม อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

  ช่วงเที่ยง

  รับประทนอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเม่ Cesme (ระยะทาง 87 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลอีเจี้ยน อยู่ไม่ไกลาจาก เกาะคีออส Chios Island ของประเทศกรีซ ด้วยทำเลที่ตั้งของเมืองอยู่ไม่ไกลาจากประเทศกรีซ จึ่งทำให้ได้รับอิทธิพลมาจากกรีซพอสมควร จึงทำให้บ้านเรือน รวมไปถึงร้านรวงต่าง ๆ จะตกแต่งสไตล์กรีก นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างให้คำนิยามว่า “เมืองรัก โรแมนติก ของดินแดนแห่งสองทวีป” ตื่นตาตื่นใจกับท่าเทียบเรือ ยอร์ช ที่จอดอยู่เรียงราย และเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟต์ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอลาชาตึ Alacati (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เนื่องจาก เมืองอลาชาตึ อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชสเม่ จึงทำให้เมืองนี้ยังคงมีกลิ่นอายเหมือน เกาะซานโตรินี่ ของประเทศกรีซ บ้านเรือน รีสอร์ท รวมไปถึงร้านค้าและร้านอาหาร ต่างออกแบบตกแต่งสไตล์กรีซ ส่วนใหญ่จะทาสี ฟ้า ขาว โทนเดียวกันกับรีสอร์ทต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บนเกาะซานโตรีนี่ ฟิน แล้ว ฟิน อีก

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 67 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มากกว่า 8,500 ปี เป็นเมืองท่าสำคัญของการเดินเรือแถบวริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  พักค้างคืน ที่ Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย

 6. วันที่ 6
  เมืองอิซเมียร์ - กรุงอิสตันบูล
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองอิซเมียร์ Adman Menderes Airport

  10.40    ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2313 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

  11.55    เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Ataturk International Airport หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเข้าชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ภายในมีเสางามค้ำที่สลักอย่างวิจิตร และประดับไว้งดงาม 108 ต้น จากนั้นนำท่านเข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ คาร์เนชั่น ทิวลิป เอกลักษณ์เด่นอีกอย่างแต่อยู่ภายนอกคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ (ปัจจุบัน สุเหร่าสีน้ำเงิน อยู่ในช่วงของการปรับปรุง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในได้เป็นจุดเท่านั้น)

  นำท่านชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร แต่กระนั้นก็ยังสวยงามน่าดูมาก เพราะทั้งเสามีงานแกะสลักอันมีความหมายและมีค่ายิ่ง ส่งท้ายกันด้วยย่าน จัตุรัสทักซิมสแควร์ Taksim Square ตั้งอยู่ใน ย่านเบโลกลู Beyoglu ในเขตยุโรปของนครอีสตันบูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และถือเป็นหัวใจของนครอีสตันบูลสมัยใหม่ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ เช่น ขบวนพาเหรด ในการเฉลิมฉลองปีใหม่ หรือการพบปะทางสังคม มีสถานบันเทิง ร้านค้าตกตกแต่งหลากหลายสไตล์ คาเฟต์นั่งชิลด์ ชิลด์ เป็นถนนที่ไม่เคยหลับใหล จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ไฮไลท์ที่สำคัญของ Taksim Square อีกอย่างหนึ่งก็คือ รถรางสีแดงแสด ที่วิ่งจากจัตุรัสทักซิมไปตามถนนใกล้กันกับสถานีทูเบล ซึ่งเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่เก่าแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  พักค้างคืน ที่  Pullman Hotel 5 ดาว หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรเคีย

 7. วันที่ 7
  กรุงอิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่าน ล่องเรือยอร์ชส่วนตัว ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส  Yacht Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ช่องแคบนี้ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรป และเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ The Black Sea เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า Sea of Marmara มีความยาว 32 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างที่สวยงามตระการตาของ ช่องแคบบอสฟอรัสที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ จากนั้นนำท่านเข้าชมความสวยงามของ พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออกที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองใด ๆ ทั้งสิ้น ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ได้เวลาพอสมควร

  นำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่าง แอปปลิคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ อินทผาลัม ฯลฯ

  ช่วงเที่ยง

  พิเศษ !!! รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Roof Top Restaurant

  เป็นร้านอาหารที่เหล่าบรรดาเหล่ Blogger และ Celebrity ทั้งหลายต่างก็ให้การยอมรับว่า เป็นร้านอาหารที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงอิสตันบูล เนื่องจากมีตึก Galata Tower เป็นฉากหลัง 

  ช่วงบ่าย

  พร้อมกัน ณ บริเวณจุดนัดพบ นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร

  16.50    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาในการบินประมาณ 8.55 ชั่วโมง)

 8. วันที่ 8
  กรุงเทพมหานคร
  ช่วงเช้า

  06.20    เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว
และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 25 ก.ก., ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (80 USD)

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทำการจอง

  งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายใน 45 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าจีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01- 29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)
 3. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก
  • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ TWIN/DOUBLE ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง TRIPLE ROOM ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
  • โรงแรมหลายแห่งในประเทศตุรเดีย ในช่วงที่เป็นฤดูหนาว จะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
  • โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยยกกระเป๋า หรือบางโรงแรมอาจจะมีแต่จะไม่เพียงพอต่อลูกค้าที่เข้าพัก ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านสามารถยกกระเป๋าของท่านเข้าห้องพักของท่านเองจะเป็นการดีที่สุดแต่ถ้าไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะบริการนำกระเป๋าไปวาง ยังหน้าห้องพักของท่านแต่จะใช้เวลานานพอสมควร
  • โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ระบุไว้ในโปรแกรมเดินทางนั้น บางโรงแรมอาจจะไม่เทียบเท่ากับมาตรฐาน 5 ดาว สากล ระดับของโรงแรมที่ระบุนั้นเป็นการจัดอันดับของการท่องเที่ยวประเทศตุรเคีย
  • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ TRADE FAIR เป็นผลให้ค่โรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน
  • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะ ต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไป แทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัท ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ REFUND ได้เท่านั้น)
  • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยัน ว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจาก พนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
  • ที่นั่ง LONG LEG โดยปกติจะอยู่บริเวณประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะนั่งที่ทางสายการบินกำหนดไว้ เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินมีเหตุขัดข้อง ตัวอย่างเช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (ประตูฉุกเฉินมีน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) มิใช่ผู้ที่ปัญหาทางด้าน สุขภาพร่างกาย และที่สำคัญอำนาจในการตัดสินใจในการอนุมัติเรื่องที่นั่ง LONG LEG นั้น จะขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ เช็คอินของทางสายการบินเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถอนุญาตได้เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่าน ยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

รีวิวทัวร์