รหัสทัวร์ : ZGIST-2313TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ :
เริ่มต้น :
฿38,990
เที่ยวบิน :
25 แห่ง

สถานที่เที่ยว

จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VTG-TURKIYE
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY), ตลาดสไปซ์ (SPICE MARKET), จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE), บ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูล (COLORFUL HOUSE)
หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY), ตลาดสไปซ์ (SPICE MARKET), จัตุรัสทักซิมสแควร์ (TAKSIM SQUARE), บ้านหลากสีสันคัลเลอร์ฟูล (COLORFUL HOUSE)
เริ่มต้น :
฿33,559
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : SMTR-TK2421
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) , เมืองเกอเรเม่ (GOREME), ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ), พระราชวังทอปกาปิ (TOPKAPI PALACE)
สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) , เมืองเกอเรเม่ (GOREME), ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ), พระราชวังทอปกาปิ (TOPKAPI PALACE)
เริ่มต้น :
฿39,999
เที่ยวบิน :
20 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ3ASR-TK001
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) , หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (GOREME OPEN-AIR MUSEUM) , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)
นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) , หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (GOREME OPEN-AIR MUSEUM) , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)
เริ่มต้น :
฿49,900
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : IST30
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) , สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) , สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) , หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY)
หอคอยกาลาตา (GALATA TOWER) , สไปซ์บาซาร์ (SPICE BAZAAR) , สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก (ATATURK MAUSOLEUM) , หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY)
เริ่มต้น :
฿34,999
เที่ยวบิน :
23 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : IST28
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME)
หุบเขาอุชิซาร์ (UCHISAR VALLEY), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VALLEY) , พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ (OPEN AIR MUSEUM OF GOREME)
เริ่มต้น :
฿46,999
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : GTR-SQ2416
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) , วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) , ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)
สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) , วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS) , ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE) , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (MEVLANA MUSEUM)
เริ่มต้น :
฿49,900
เที่ยวบิน :
20 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

21 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-IST46_TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE), ฮิปโปโดรม (HIPPODROME), ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA), แกรนด์บาซาร์ (GRAND BAZAAR)
พระราชวังทอปกาปึ (TOPKAPI PALACE), ฮิปโปโดรม (HIPPODROME), ฮายาโซฟีอา (HAGIA SOPHIA), แกรนด์บาซาร์ (GRAND BAZAAR)
เริ่มต้น :
฿39,999
เที่ยวบิน :
21 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGIST-2307TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , พาซาแบค (PASABAG)
หอสมุดเซลซุส (LIBRARY OF CELSUS), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE), หุบเขานกพิราบ (PIGEON VALLEY) , พาซาแบค (PASABAG)
เริ่มต้น :
฿43,990
เที่ยวบิน :
32 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

18 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGIST-2306TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM), หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VILLAEY), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE)
วิหารอะโครโปลิส (ACROPOLIS), พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (GOREME OPEN AIR MUSEUM), หุบเขาพาซาแบค (PASABAG VILLAEY), ปราสาทปุยฝ้าย (COTTON CASTLE)
เริ่มต้น :
฿45,990
เที่ยวบิน :
33 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

15 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน