หน้าแรก   »   ฝรั่งเศส   »   France นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์

France นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์

รหัสทัวร์ ZGNCE-2202TK

France นีซ โพรวองซ์ วาเลนโซ อาวีญง อาร์ลส์ มาร์แซย์

7 วัน 4 คืน
4.8
ดำเนินการโดย:
จำนวนสูงสุด:
4
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
ZGNCE-2202TK
เที่ยวบิน :

นี่เป็นของหายาก ปกติทัวร์นี้บน Seektour จะถูกจองเต็มแล้ว

ไฮไลท์ทัวร์

6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

3 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
3
4
5
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
6
อาหารอิสระ
ไม่รวมค่าอาหาร
7
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
-
2 Campanile Nice Aeroport, Nice
3
3 Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole , Avignon
3
4 Campanile Avignon Sud - Montfavet la Cristole , Avignon
3
5 Hôtel Restaurant Campanile Marseille Saint Antoine, Marseilles
3
6 สนามบินมาร์เซย์พรอว็องส์
-
7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภมูิ
-

รายละเอียดทัวร์

ท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (Nice)มีชายฝั่งติดทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ ได้รับฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า”ชมจัตุรัสมาเซน่า (Place Massena)ไปยังคาสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสันสดใส** เมนูพิเศษ!! เอสคาโก้** ไปยังหมู่บ้านครุสสิยง (Roussillon Village) หนึ่งใน “หมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส” หมู่บ้านกอร์ด (Gordes Village)เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง **ชิมไวน์ฟรี ท่านละ 1 แก้ว** ไปยัง เมืองอาวีญง (Avignon) เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นทุกปี ชมพระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palais des Papes) ชมไร่องุ่น Chateau La Nerthe ชมสะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon)ชมหมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในโพรวองซ์ ชมโบสถ์เซนต์โทรฟีม (Saint-Trophime Primatial Catholic Church) ชมโรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) ชมโรมันอัฒจันทร์ (Arles Amphitheatre) เดินทางสู่ เมืองมาร์แซย์ (Marseille) ชมมหาวิหารน็อทร์ดามเดอลาการ์ด (Basilique Notre-Dame de la Garde) ไปยัง มหาวิหารมาร์แซย์ (Cathedrale La Major) ไปยังท่าเรือเก่ามาร์แซย์ (The Old Port) อิสระช้อปปิ้ง ถนน Saint Ferréolมีสินค้าแบรนด์ดัง
 1. วันที่ 1
  Day1 สนามบินสุวรรณภมูิ– สนามบินอิสตันบูล
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน
  23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่TK 069

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  Day2 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินนีซ – เมืองนีซ ตลาดกูร์ซาลียา – จัตุรัสมาเซน่า – น้ำพุฟงแตนดู โซเลย – คาสเซิลฮิลล์– แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
  ช่วงเช้า

  05.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกีและรอต่อเครื่อง
  08.15 ออกเดินทางสู่ สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK 1813
  10.15 เดินทางถึง สนามบินนีซ ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ เมืองนี ซ (Nice) เป็นเมืองท่องเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยมีชายฝั่งติดทะเลเมดิเตอร์เนียนที่ ได้รับฉายา “ราชินีแห่งริเวียร่า”

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ
  ที่พัก Campanile Nice Aeroport, Nice ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  Day3 แคว้นโพรวองซ์ – เมืองวาเลนโซ – ทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole – หมู่บ้านครุสสิยง หมู่บ้านกอร์ด – ปราสาทหินโบราณกอรด์ เมืองอาวีญง
  ช่วงเช้า

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยังแคว้น โพรวองซ์(Provence)
  ดินแดนอันงดงามแห่งฝรั่งเศสตอนใต้ มีเนินเขาสูง เชื่อมระหว่างเทือกเขาแอลป์ และทะเเมดิเตอร์เรเนียน อาชีพหลักของคนที่นี่ คือ การปลูกทุ่งลาเวนเดอร์ และการท าไร่องุ่นเพื่อผลิตไวน์ ภาพของบ้านหลังเล็กสีสดใสแทรกตัวระหว่างพุ่มลาเวนเดอร์ และพวงองุ่นช่อโต งดงามเหมือนในเทพนิยายนำท่านไปยัง เมืองวาเลนโซ (Valensole) เพื่อนำท่านชมทุ่งลาเวนเดอร์ Plateau de Valensole สีสันสดใสบริเวณที่ราบวาเลนโซล (Plateau de Valensole) ที่นั่นคุณจะได้ถ่ายภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์อันกว้างใหญ่ และทุ่งข้าวสาลีสีเหลืองอร่าม พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกดอกลาเวนเดอร์

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  ที่พัก Campanile Avignon Sud – Montfavet la Cristole,Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 4. วันที่ 4
  Day4 เมืองดาวีญง – ไร่องุ่นChateau La Nerthe พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา – สะพานปง ดาวีญง – หมู่บ้านเลโบเดอโพรวองซ์
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ไร่องุ่น Chateau La Nerthe ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นปราสาทสมัยศตวรรษที่ 18 มีอาคารที่สวยงามล้อมรอบ โดยจากระเบียงอาคารสามารถชมทัศนียภาพประกอบไปด้วยไร่องุ่นอันกว้างใหญ่และซากของเมืองพระสันตะปะปา เหนือหมู่บ้าน น าทุกท่าน ชิมไวน์
  ฟรี ท่านละ 1 แก้วนำท่านชม พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา (Palaisdes Papes) เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคจากยุคกลางที่สำคัญที่สุดในยุโรป เคยเป็นที่อยู่อาศัยชาวศาสนา
  คริสต์ตะวันตกเมื่อสมัยศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันนี้พระราชวังแห่งพระสันตะปาปาได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอาวีญงไปแล้ว โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่กว่า 650,000 คนต่อปีเลยทีเดียว อีกทั้งที่นี่ยังเป็ นConvention Centre แ ล ะ Departmental Archives of
  Vaucluse อีกด้วยซึ่งรวมไป ถึงศูนย์วิจัยแห่งพระ
  สันตะปาปาของเมืองอาวีญง (Research Centre on the Papacy ofAvignon) จัดขึ้นโดย École Française de Rome นำท่านชม สะพานปงดาวีญง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานชื่อดังจากยุคกลางโดยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจากเพลง
  “Sur le Pont d’Avignon” หรือที่แปลว่า “On the Bridge ofAvignon

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  เพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำ
  ที่พัก Campanile Avignon Sud – Montfavet la Cristole,Avignon ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 5. วันที่ 5
  Day5 เมืองอาร์ลส์ – โบสถ์เซนต์โทรฟีม – โรงละคร โรมัน – โรมันอัฒจันทร์– เลอคาเฟ่ แวนโก๊ะ เมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ – น้ำพุฟงแตน เดอ ลา โรตอนเด – ถนนกูรค์ มิราโบ –เมืองมาร์แซย์
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาร์ลส์ (Arles) เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และองค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์เป็นมรดกโลกไปในปี ค.ศ.1981 น าท่านเยี่ยมชมโบสถ์เซนต์โทรฟีม (Saint-Trophime PrimatialCatholicChurch) สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 ในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมที่หรูหราและภาพแกะสลักในพระคัมภีร์ไบเบิลนำท่านชม โรงละครโรมัน (Roman Theatre of Arles) อีกหนึ่งสถานที่โบราณอันน่าอัศจรรย์โรงละครโรมันสร้างขึ้นในศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราชระหว่างการปกครองAugustus โรงละครสามารถรองรับฝูงชนจ านวน 8,000 คนใน 33 ที่นั่ง ด้านหลังของเวทีตกแต่งด้วยเสาและรูปปั้นจากนั้นนำท่านชม โรมันอัฒจันทร์(Arles Amphitheatre)เป็นอนุสาวรีย์โบราณที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการเก็บรักษาไว้ที่ดีที่สุดในอาร์ล อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในนามของ Amphithéâtred’Arènes สถานที่นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษแรกที่มีความยาว 136 เมตรและกว้าง 107 เมตรสถานที่เกิดเหตุเป็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกอลและสามารถรองรับผู้ชมได้ 21,000คน อัฒจันทร์ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาสู้วัวกระทิงโชว์และกิจกรรมอื่นๆนำท่านชม เลอ คาเฟ่ แวนโก๊ะ (Le Café Van Gogh) หนึ่งในเส้นทางตามรอยแวนโก๊ะ ปรากฏเป็นหนึ่งในภาพวาดของแวนโก๊ะที่วาดเอาไว้เมื่อปี 1888 การตกแต่งของคาเฟ่นั้นจะทาผนังด้วยสีเหลืองสดใส ตัดกับเฟอร์นิเจอร์ก ามะหยี่สีแดงเข้ม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
  ที่พัก Hôtel Restaurant Campanile Marseille Saint Antoine,Marseilles ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 6. วันที่ 6
  Day6 เมืองมาร์แซย์ – มหาวิหารน็อทร์ดาม เดอลาการ์ด – มหาวิหารมาร์แซย์– ท่าเรือเก่ามาร์ แซย์– ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์ – ถนน Saint Ferréol
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม มหาวิหารน็อทร์ดาม เดอลาการ์ด
  (Basilique Notre-Dame de la Garde) เป็ นโบสถ์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง ตั้งอยู่บนเขาซึ่งโดดเด่นเป็นสง่าสถาปัตยกรรมภายในก็เป็นเอกลักษณ์ โดยมียอดเป็นรูปปั้นพระแม่มารีย์สีทอง ยืนอุ้มพระบุตรไว้ในอ้อมแขน “ LaBonne Mère” ซึ่งเชื่อว่า พระแม่คอยดูแลกะลาสี คนเดินเรือชาวประมงและคนทั้งเมืองนำท่านไปยัง มหาวิหารมาร์แซย์(Cathedrale La Major)หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญมารีย์องค์ใหญ่แห่งมาร์แซย์เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่มีฐานะเป็นอาสนวิหาร มหาวิหารมาร์แซย์มีฐานะเป็นบาซิลิกาไมเนอร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896และเป็นที่ตั้งอาสนะของอัครมุขมณฑลแห่งมาร์แซย์ (เลื่อนฐานะจากมุขมณฑลในปี ค.ศ. 1948)

  นำท่านไปยัง ท่าเรือเก่ามาร์แซย์(The Old Port) เป็นท่าเรือเก่าที่มีความสวยงามเรือถูกจอดเรียงราย โดยมีโบสถ์ Notre-Dame de la Garde เป็นฉากหลังสวยงาม ซึ่งเมื่อเดินออกไปจากท่าเรืออีกนิดหน่อย จะเจอ shopping street มีห้างร้าน ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋ า รองเท้า แบรนด์ดังและแบ
  รนด์ท้องถิ่นโชว์สินค้าเรียกเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่ยวได้ดีนักแหละ นำท่านไปยัง ย่านเมืองเก่ามาร์แซย์(Le Panier) ย่านที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือVieux Port ซึ่งเป็ นย่านประวัติศาสตร์และศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของมาร์เซย์ Le Panier เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดของมาร์เซย์ซึ่งอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.55 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่TK 1368

  22.10 เดินทางถึง สนามบินอิสตนั บูล ประเทศตุรกีเพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

 7. วันที่ 7
  Day7 สนามบินอิสตันบูล – สนามบินสุวรรณภมูิประเทศไทย
  ช่วงเช้า

  01.45 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันนบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่TK 068

  ช่วงบ่าย

  15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ช่วงการเดินทาง

 • ไม่ติดวันหยุด
  12 Jun 2022
  18 Jun 2022
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿59,990
  ฿59,990
  ฿39,990
  ฿13,000
 • ไม่ติดวันหยุด
  22 Jun 2022
  28 Jun 2022
  ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ราคาห้องพักเดี่ยว
  ฿59,990
  ฿59,990
  ฿39,990
  ฿13,000
ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  เงื่อนไข และข้อควรทราบอื่นฯ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ

  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาอก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
  3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำ หน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือ เอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด
  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทคที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้นอัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่ตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
  7. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
  8. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิ วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น
  9. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ้ำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  10. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะเท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไฟล์กของท่านถึงช้ากว่าคณะ แล ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด
 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

  1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เสื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางนักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  2. กรณีนักท่องเหี่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้
  • หน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า
  • ใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด
  • พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง
  • กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ “
 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น

  (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนัทขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของคำทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จำยตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 0-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 4. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

  1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน เช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
  2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คำโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่(Non Smoking Room) โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

  1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้
  2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะมนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้
  3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่
  4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่น VISA

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านควรทราบ

  1. โปรแกรมทัวร์นี้ไม่รวม ค่ารรรมนียมวีซ่าต่างๆจากสถานทูต ค่าบริการและค่รรรมเนียมจากศูนย์ยื่นวีซ่าหรือค่าใช้จ่ายพิเศษค่ใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆจากทั้งทางสถานทูต และศูนย์ยื่นวีซ่า
  2. ผู้สมัครทุกท่าน จำเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยี่นรับคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน
  3. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต โดยประมาณ 15-20 วันทำการ เป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดของสถานทูตนั้นๆ ตามประกาศ และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วงเป็นสำคัญ
  4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ได้รับกำหนดการนัดหมายวันและเวลาจากทางสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น
  5. หากท่านไม่สะดวกมาดำเนินการยื่นวิช่าวันใด รวมไปถึงมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางเพื่อกิจธุระส่วนตัวของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีช่า หรือ ซึ่งอาจทำให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่สถานทูต ท่านจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ตั้งแต่ขั้นตอนการจอง หรือ ก่อนชำระเงินมัดจำ แผนกวีซ่าจะประสานงานอีกครั้ง การนัดหมายแบบกรณีจำเป็นต่างๆ นั้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ที่ท่านต้องชำระในส่วนนี้ด้วยตนเอง5.1 คิวพิเศษ (Premium) คือ การนัดหมายที่เร็วขึ้น หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึ้น
   5.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกว่าปกติ

  ** การบริการพิเศษนี้ยังคงใช้มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบเดิมทั้งหมด * ประเทศที่ท่านสามารถเลือกซื้อบริการพิเศษนี้ได้ มีบางประเทศในยุโรปเท่านั้น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่วีซ่า

  1. กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ จะต้องยื่นก่อน หรือ หลัง คณะ และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) จะต้องออกก่อนแต่วีซ่ายังไม่ออก เนื่องจากท่านยื่นหลังคณะ
  2. หลังจากยื่นวิซ่าเรียบร้อยแล้ว สถานทูตไม่อนุญาตให้ทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตออกมาระหว่างขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใด” ทั้งสิ้น ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มฯ เพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
  3. กรณีที่ท่านมีวีซ่าท่องที่ยวเขงเก้นชนิดที่สามารถเข้าออกได้หลายครั้งโดยยังไม่หมดอายุ จำเป็นต้องเป็นวีซ่าชนิดท่องเที่ยวท่านั้น โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับกรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าที่มีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง
  4. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสรวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่ารรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม
  5. บางกรณีสถานทูตอาจขอให้มาแสดงตน หลังจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี้เพื่อให้การยื่นคำร้องในครั้งต่อๆ ไปสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูตเป็นสำคัญ
  6. การที่วีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ จอกก่อนเดินทางเพียงไม่กี่วัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น เนื่องจากมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครองอยู่
  7. ทางแผนกวีซ่าของบริษัท ไม่มีนโยบาย ขอวีซ่าในระยะเวลานอกเหนือระยะเวลาการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
  8. เกี่ยวกับเอกสารทางราชการที่จำเป็นต้องแปล ช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจากสำนักงานเขต หรือ อำเภอ ที่อาศัยอยู่ ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง ใบสำคัญการหย่า กรณีศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จำเป็นจะต้องได้รับการรับรอง (มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านั้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000 -1,500 บาท กรณีนี้ จำเป็นที่สุด สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ซึ่บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกัน มารตาและบิดา (ช่น เดินทางกับมารดา และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ท่านได้ แต่หากอกสารการแปลแบบปติ (ไม่จำป็นต้องมีตราประกับ ทางบริษัทยินดีอำนวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกติ