หน้าแรก   »   เกาหลี   »   อาซ่า ทัวร์เกาหลี 5 วัน 2 คืน

อาซ่า ทัวร์เกาหลี 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ KTW04

อาซ่า ทัวร์เกาหลี 5 วัน 2 คืน

5 วัน 2 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I travels center
จำนวนสูงสุด:
20
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
KTW04
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

4 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 ที่พัก Holiday Inn Hongdae 3*หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
3
2 ที่พัก Holiday Inn Hongdae 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง
3

รายละเอียดทัวร์

🔸ช้อปปิ้ง เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue) 🔸พระราชวังเคียงบกกุง 🔸ฟินๆย่านยอนนัมดง,ย่านฮงแด 🔸เช็คอินกับ934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ 🔸เพลิดเพลิน Lotte World 🔸ชมวิว โซลสกาย (Seoul Sky) 🔸สวนสาธารณะฮานึล, Hyundai Premium Outlet
 1. วันที่ 1
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน TWay Air โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า

  จุดเริ่มต้น
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เวนิสเกาหลี - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด-934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์
  ช่วงเช้า

  01.20 น. นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่ TW102

  08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมงกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางอัพเดทแลนด์มาร์คใหม่ที่คยองกิโด เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue)

  เมืองกิมโปแหล่งช้อปปิ้งกลางแจ้งที่ได้แรงบันดาลใจจาก คลองที่เวนิส ศูนย์การค้าริมน้ำสไตล์ยุโรปเริ่มจำหน่ายในย่านใหม่ริมแม่น้ำ Gimpo Han ให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแลความโรแมนติก

  จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเที่ยวชมพระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคืนช่องจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน

  นำท่านย้อนรอยอดีตกลับไปยังสมัยโชซอน หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก หมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หมู่บ้านแห่งนี้ยังรักษาความสวยงามของหมู่บ้านโบราณดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีถือเป็นหนึ่งในหมู่บ้านแบบฮันอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และยังถูกล้อมรอบไปด้วยสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อาทิ พระราชวังเคียงบกกุง

  พระราชวังชางด็อกกุง ซึ่งบ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านได้ถูกตัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหารมากมาย ที่นี่มุมถ่ายรูปชิคฯ ที่พลาดไม่ได้ถึง 8 จุด หากใครที่มีเป้าหมายว่าจะเก็บให้ครบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินที่ค่อนข้างลาดชัน

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) เมนูซัมกเยทัง (ไก่ตุ๋นโสม) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาดควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด,ก๋ากี้,พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น

  จากนั้นแวะไปพักผ่านที่ ย่านยอนนัมดง (Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะที่ดัดแปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มรื่น มีร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า สตูดิโอศิลปะ รอบๆ ให้ท่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ และพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ย่านฮงแด ซึ่งเป็นที่ตั้งของ 934 King’s cross คาเฟ่ ธีม”แฮร์รี่ พอตเตอร์”คาเฟ่เกาหลีที่แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแ ฮรี่ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนู BBQ ปิ้งย่างเกาหลีรสชาติแบบต้นตำรับ

  ที่พัก Holiday Inn Hongdae 3* หรือระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

 3. วันที่ 3
  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ศูนย์สมุนไพs Hogaenamu Herb - Lotte World สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด-โซล สกาย - ช้อปปิ้งปลอดภาษี Duty Free - ย่านเมียงดง
  ช่วงเช้า

  อิสระอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)

  พาทุกท่านช้อปปิ้ง ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น RO JUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWAS0O ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาพิเศษ และ ศูนย์สมุนไพร Hogaen amu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น นำทุกท่านเพลิดเพลินกับ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (Lotte World Adventure) (รวมในค่าทัวร์) เป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี ซึ่งมีอาคารสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ด้วย การมาเที่ยวเล่นที่นี่จึงสามารถทำได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศกันเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้น ลานไอซ์สเก็ตทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณเกาหลี ( Traditional Folk Museum) ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งมี

  นักท่องเที่ยวเกาหลีและชาวต่างชาติมาเข้าชมกว่า 6 ล้านคนต่อปี สวนสนุกลอตเต้เวิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได้ 2 โซน ได้แก่ “ธีมผจญภัย (Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต์ (Mag ic Island)” เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง ตั้งอยู่ด้านนอกติดกับทะเลสาบซกชอนโฮซู อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งมาอย่างดี

  โครงสร้างภายในใช้หลังคาเป็นกระจกทั้งหมด ทำให้ถึงแม้จะอยู่ในร่มแต่ก็ได้บรรยากาศแบบกลางแจ้งร่วมด้วย เข้าชมจุดชมวิว โซลสกาย (Seoul Sky) (รวมในค่าทัวร์) ที่ตึกล็อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ (Lotte World Tower) สูง 123 ชั้นอาคารสูงที่สุดในเกาหลีและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลก เป็นอาคารที่สูงที่สุดในเกาหลีใต้ เรียกได้ว่าเป็น Landmark ด้านในจะประกอบไปด้วยสำนักงาน แกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู อพาร์ทเม้นท์หรู และจุดชมวิว อยู่ใกล้กับสวนสนุก Lotte World

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย

  นำท่านชมแหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี Duty Free ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ ถึงเวลานำ

  ท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสำอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, RO JUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้ และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่4) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย

  ที่พัก Holiday Inn Hongdae 3*หรือระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

 4. วันที่ 4
  ร้านสมุนไพs Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล-สวนสาธารณะฮานึล - Hyundai Premium Outlet - ร้าน Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5)

  ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย นำท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพs Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย นำ

  ท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบำรุงร่างกาย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ชมขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ให้ท่านลิ้มลองผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายและเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก

  จากนั้นพาทุกท่านไปที่ สวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park) ถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญ้าเป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ สวนสาธารณะเวิร์ดคัพ (World Cup Park) ที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งนี้คือตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในสวนสาธารณะเวิร์ดคัพ ด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 98 เมตร จึงทำให้แราเห็นทัศนียภาาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน ( Bukhansan Mountain), ภูเขานัมซาน (Namsan Mountain) และ แม่น้ำฮัน (Han River) ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผีเสื้อกว่า 30,000 ชีวิตที่โบยบิน สร้างสีสันให้กับสวนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

  ช่วงเที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง

  จากนั้นพาทุกท่านไปแวะที่ยวชมแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ชื่อ Hyundai Premium Outlet เอาท์เลตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์นมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับครอบครัวอีกด้วย

  จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.25 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน T’Way Air เที่ยวบินที่ TW101

 5. วันที่ 5
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน T'Way Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม
ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
การประกันการเดินทางบริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour
โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัทมากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน ต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่นุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ท่าน/สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ น้ำใจจากท่าน (ชำระค่าทิปที่สนามบินประเทศไทย)
ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท
ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ่ม 100 USD/ต่อท่าน

  เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 15 พฤษภาคม 2565 ) สำหรับ(สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป)

  1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบu ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

  2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสต้องได้รับวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เกิน 14 วันขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน หากเกินต้องฉีดเข็มที่ 3

  3. ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง)ภาษาอังกฤษ

  4. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETAเพื่อท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน) (บริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง ) สำหรับลูกค้าที่มี K-ETA แล้วไม่ต้องชำระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านั้น

  เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA

  1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

  2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  3. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี (ถ้ามี), E-mail และประวัติของลูกค้า

  4. ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)

  5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)(ผู้เดินทางจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากใช้ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมงและเอกสารวัคซีนในการแนบข้อมูลเข้าระบบ)

  6. บริษัทฯจองตรวจ RT -PCR ที่เกาหลีเพื่อทำการตรวจภายใน 72 ชม.เมื่อถึงประเทศเกาหลี ค่าตรวจท่านละ 80,000 อน (ไม่รวมในค่าทัวร์ชำระเพิ่ม) (ชำระค่าตรวจที่สนามบินประเทศไทย)

  เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง

  เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป)

  1.พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  2. เตรียมเอกสาs International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปห

  มอ พร้อม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง ข้อมูลอัพเดท)

  3.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

  4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระuu K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)

  5.ข้อมูลยืนยันการลง Q-CODE สำเร็จ

  เงื่อนไขการให้บริการ การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

  – จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

  – หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง ดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

  – หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  – กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท +ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (9,500) กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

  – ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

  **สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

  จำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำกรจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

  และบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

  เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน

  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่น้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรมและ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  6.เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

  10. มัคคุเทศก์ นักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

  12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travelแบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด -19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ชงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรย์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .บ.ร.ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  – ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

  – ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)