หน้าแรก   »   อังกฤษ   »   ชมบอลศึกLiverpool Vs Chelsea 8วัน 5คืน

ชมบอลศึกLiverpool Vs Chelsea 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์ HAPT220064

ชมบอลศึกLiverpool Vs Chelsea 8วัน 5คืน

8 วัน 5 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
HAPPYTEAM
จำนวนสูงสุด:
21
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
HAPT220064
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

27 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

7 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 Crown Plaza Chester หรือเทียบเท่า
4
2 Holiday Inn City Center Manchester หรือเทียบเท่า
4
3 Holiday Inn City Center Manchester หรือเทียบเท่า
4
4 Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า
4
5 Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า
4

รายละเอียดทัวร์

พาท่านลัดฟ้าดูบอลแข่งกระชับมิตร ระหว่างทีมเจ้าบ้านLiverpoolและทีมChelsea ที่สนามฟุตบอลแอดฟิลด์ พร้อมพาทัวร์สนามโอลด์แทรฟฟอรด์เยือนถิ่นเจ้าบ้าน ไม่พลาดไฮไลท์ชมพระราชวังบักกิ้งแฮม ล่องเรือRIB Jet Thamesและช็อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังของอังกฤษ “แฮร์ร็อด” อิ่มอร่อยกับภัตตาคารFour Seasons Restaurant ให้คุณฟินอิ่มครบจบในทัวร์เดียว
 1. วันที่ 1
  วันที่1 สนามบินสุวรรณภูมิ– ท่าอากาศยานนานาชาติ โดฮา
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 สายการบินการ์ต้า พร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

  19.45 น. QR837 BKK-DOH 19.45-23.10 ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโดฮา ประเทศการ์ต้าเที่ยวบินที่ QR 833

  23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  วันที่2 สนามบินโดฮา –แมนเชสเตอร์– เวลส์– ปราสาทคอนวี่–อุทยานสโนว์โนเดีย–Snowdon Mountain Railway
  ช่วงเช้า

  01.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา ไปสู่ สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ QR021
  DOH-MAN 01.30-06.05

  06.05 น. ถึง สนามบินแมนเชสเตอร์ ณ ประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมือง

  09.00 น. นำทุกท่านนั่งรถโค้ชฯเดินทางสู่เมืองเชสเตอร์ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ในด้านการค้า และเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของชาวโรมัน ร่วมพันปี

   

  ช่วงเที่ยง

  10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนวี่ ไปชม ปราสาทคอนวี่ คลาสเซิล Conwy Castle (North Wales) ป้อมปราการ
  หินสีเข้ม ตั้งตระหง่านอยู่บนแนวหินเหนือภูมิประเทศของเมืองคอนวี่ยแ์ละเป็นปราสาทที่มีราคาแพงที่สุดของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1เพื่อชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลและภูเขานอกตัวเมืองสัมผัสปราสาทที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเวลส์ให้ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในปราสาท และถ่ายรูปในจุดชมวิว ที่สวยงาม เก็บเป็นที่ระลึกไว้รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกประจำเมืองคอนวี่ของประเทศเวลส์

  ช่วงบ่าย

  เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติสโนว์โนเดีย อุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเวลส์เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ท่ามกลางทัศนียภาพงดงามที่สุดในประเทศเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ Snowdonia  ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและผ่านชายฝั่งที่ยังคงความเป็นธรรมชาติงดงาม

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสเตอร์(Chester) เมืองเก่าที่ค้นพบโดยชาวโรมัน เมื่อประมาณ 2,000 ปี มาแล้ว นำ
  ท่านผ่านชมตัวเมืองอันสวยงาม ทางตอนเหนือของแคว้นเวลส์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของอาคาร
  บ้านเรือนเป็นแบบทิวดอร์

  บริการอาหารค่ำ ณ 1539 Restaurant Chester ร้านอาหารในสนามม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ร่วม 450 ปี

 3. วันที่ 3
  วันที่3 เชสเตอร์ – เมืองลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต ด๊อก – ท่าน้ำเมอร์ซี่ไซท์ – แมตทิว สตีท – ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่าง LIVERPOOL vs. MAN.U ณ สนามแอนฟิลด์ – แมนเชสเตอร์
  ช่วงเช้า

  08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูลไปเที่ยวชมเมืองช้ันในของลิเวอร์พูล พาคณะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว
  สำคัญในเมืองลิเวอร์พูลเช่น เช็คอินในย่านที่ฮิปที่สุดในลิเวอร์พูล Albert Dock ย่านตึกอิฐแดง รูปป้ันบีท
  เทล The Beatles ตึกสภาเมืองลิเวอร์พูล British Museum Experience เช็คอินถ่านรูปตามจุดต่างๆ ตาม
  ถนนเลียบเขื่อนแม่น้า เมอร์ซีไซท์และแวะชมถนน ถนนแมตทิว สตีท เยี่ยมชมจนไดเ้วลาพอสมควร นำท่าน
  เดินทางต่อไปยังสนามแอนฟิลด์ต่อไป

  ช่วงเที่ยง

  12.00 นำบริการอาหารกลางวัน ณ หน้าสนามฯ Burger & Hot doge (แจกเงิน 10 ปอนด์) เพื่อความรวดเร็ว ที่หน้า
  สนามฯ

  ช่วงบ่าย

  13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด์เพื่อไปชมฟุตบอลพรีเมียร์แมตส์สำคัญลิเวอร์พูล พบ เชลซีก่อนหน้านั้น
  2 ชม. เราพาทุกท่านเดินเที่ยวหน้าสนามแอนฟิลด์ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามแผงลอยหน้าสนามฯ
  ก่อนการแข่งขันฯ และทานอาหารหน้าสนามฯ
  15:00 น. Liverpool vs. Chelsea (เวลาการแข่งขันฯอาจจะมีการเปลี่ยนได้ TBC)

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น. นัดหมายเจอกันหลังเกมส์ และนำคณะฯเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์ หรือทานอาหารเย็นที่เมืองลิเวอร์พูล
  ตามความเหมาะสมของเวลา

   

 4. วันที่ 4
  วันที่4 แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – ทัวร์สนามแอนฟิลด์ ช้อปปิ้ง เมกาสโตร์ – สนามกูดิสัน ช้อปปิ้ง เมกาสโตร์ - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ช้อปปิ้ง เมกาสโตร์
  ช่วงเช้า

  ท่านเดินทางสู่ สนามแอนฟิลด์ ของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูล เพื่อไปทัวร์สนามแอนฟิลด์อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ห้องแต่งตัวนักเตะ ห้องแถลงข่าว อุโมงค์นักเตะ ที่นั่งสแตนในสนามฯ และสถานที่ต่างในสนามแอนฟิลด์ พร้อมให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ลิเวอร์พูล รวมทั้งช้อปปิ้งในเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้า ของที่ระลึกของทางสโมสรฯ

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนาม เอติฮัท ทีมแมน ซิตี้  ไปทัวร์สนามฯของสโมสรแมนฯ ซิตี้ (ชมสนามฯภายใน ถ้วยรางวัล รอตรวจสอบอีกครั้งก่อนการเดินทางฯ)ไปเยี่ยมชมสนามโดยรอบๆ แวะชมเมกาสโตร์ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก ฯ

   

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  พาลูกค้าที่อยากไปเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มเบียร์ เหล้า ไวน์ในสไตล์บริติชโดยแท้ในย่านระแวก โรงแรมที่พักฯใจกลางเมืองที่เราเลือกสรรค์ ให้ท่านอย่างจุใจ (ฟรี!เครื่องดื่มแก้วแรก)

 5. วันที่ 5
  วันที่5 แมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – ช้อปปิ้ง เมกาสโตร์–กรุงลอนดอน –ย่านพิคคาดิลลี่ ช้อปปิ้ง โคเว้นท์
  ช่วงเช้า

  10.00 น. นำคณะเดินทางไปยัง สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด เป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสโมสรในสหราช
  อาณาจักร โดยเป็นสนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 (รองจากสนามกีฬาเวมบลีย์) เยี่ยมชมเมกาสโตร์ฯ เลือกซื้อเสือผ้ากีฬาฯ ของที่ระลึกของทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นของฝาก รวมทั้งเก็บบรรยากาศถ่ายรูปหน้าสนามฯเป็นที่ระลึก ท่านจะได้รับความประทับใจสูงสุดกลับไปอย่างแน่นอน

  ช่วงบ่าย

  13.30 น. หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงลอนดอน เพื่อไปท่องเที่ยว และนำท่านช้องปิ้ง ณ ห้างLilywhites เป็นร้านขาย
  เสื้อบอลและอุปกรณ์กีฬาราคาย่อมเยาว์ที่มีชื่อเสียงไปทัวร์โลก ใจกลางกรุงลอนดอน ใกล้วงเวียน PiccadillyCircus ร้านนี้ปิดมาตั้งแต่ปี1925 เดิมนั้นขายอุปกรณ์การเล่น Croquet และเทนนิส พร้อมทั้งเดินเที่ยวชมบรรยากาศย่านไชน่าทาวน์แถวโซโห่ให้อิสระซื้อสินค้าตามร้านค้ามากมายเต็มอิ่มจุใจ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารFour Seasons Restaurant (เมนูอาหารจีน)นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Kensington หรือเทียบเท่า

 6. วันที่ 6
  วันที่6 ลอนดอน – แม่น้ำแทมส์ – ล่องเรือ Jet Thames – ทัวร์สนาม สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ – ห้างแฮร์รอดส์
  ช่วงเช้า

  นำท่านเที่ยวชมเมืองลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร นำทุกท่านเดินผ่านชมสถานที่สำคัญทางราชการของประเทศอังกฤษ เช่น รัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน โบถส์เวสมินเตอร์ เป็นต้น นำท่านล่องเรือเร็วกิจกรรมใหม่ที่ แม่น้ำ Thames หรือที่เรียกกันว่าRIB Jet Thames* ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก ชมแลนด์มาร์คหลากหลายจุดของกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็น Tower of London และ Tower Bridge (*โปรแกรมฯอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และสภาพของแม่น้ำขึ้นลงได้)

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเข้าชม สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ในเขตฟูแล่ม กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เป็นสนามเหย้าของทีมเชลซี เอฟซี สนามนี้ตั้งอยู่ภายในอสังหาริมทรัพย์ มัวร์ ปาร์ค หรือที่รู้จักดันดีในชื่อ วอแฮม กรีนและเรียกสั้นๆ ว่า เดอะ บิดจ์ เดอะ บริดจ์ มีความจุ 41,798 ที่นั่งเป็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  นำท่านกลับกรุงลอนดอน ไปยังห้างสรรพสินค้าชื่อดังของอังกฤษ “แฮร์ร็อด” เป็นห้างสรรพสินค้าหรูหราบนถนนบรอมพ์ตันในเขตไนท์สบริดจ์ ให้ทุกท่านได้ไปชื่นชมบรรยายกาศภายในห้างฯ หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย เช่น เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า น้ำหอม อุปกรณ์กีฬาต่างๆ จนได้เวลาพอสมควร

 7. วันที่ 7
  วันที่7 ลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – โบโรมาร์เก็ต –ถนนอ๊อกฟอร์ด สตีท – สนามบินฮีทโธรว์– สนามบินโดฮา
  ช่วงเช้า

  นำท่านเที่ยวชม เมืองลอนดอน ชมความสวยงามของเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป เป็นเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำทุกท่านถ่ายรูป พระราชวังบัคกิ้งแฮมเป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์อังกฤษในลอนดอน หนึ่งในสถานที่สําหรับการเฉลิมฉลองแห่งชาติและพิธีต้อนรับของราชวงศ์ ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศถ่ายรูปภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาพอสมควร

  ช่วงบ่าย

  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน อ๊อกฟอร์ด สตรีท เป็นถนนช้อปปิ้ง ของชาวลอนดอนถนนที่ผู้คนพลุกพล่านที่สุดของยุโรป เพราะมีสินค้าหลากหลายร้านค้าประมาณ 300ร้าน จากราคาถูกจนถึงสินค้าราคาที่มีราคาสูง และแบรนด์เนมส์จากดีไซนด์เนอร์ชื่อดังมากมายและสินค้าแฟชั่นต่างๆ ตลอดทาง 2.2 กิโลเมตร สามารถเลือกซื้อสินค้าได้จุใจ จนได้เวลาพอสมควร

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ฮีทโธรว์เพื่อทำการ Check – In ทำการโหลดกระเป๋า และ เพื่อให้ทุกท่านทำการ
  คืนเงินภาษี (TAX REFUND)
  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานชาติโดฮา (TBC. อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยเที่ยวบิน QR 016LHR-DOH 21.20-07.10

   

 8. วันที่ 8
  วันที่8 สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ณ ประเทศการ์ต้า สายการบิน การ์ต้าแอร์(แวะเปลี่ยนเครื่อง) เที่ยวบิน QR 838 DOH-BKK 08.10-18.35

  นำท่านออกเดินทางต่อสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการ์ต้าแอร์ เที่ยวบินที่ QR838

   

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

1) ผ้าพันคอ Matchday เป็นของที่ระลึก
2) อาหารเครื่องดื่มฯ ตามโปรแกรมและรถโค้ช รับส่ง มาตรฐาน 39 ที่นั่ง(Social Distancing)
3) ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ
4) ผู้นำทางจากประเทศไทย เชี่ยวชาญเส้นทางประเทศอังกฤษ และอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้เต็มที่
5) ค่าประกันภัยการเดินทางฯ มาตรฐานสำหรับ เสียชีวิต 1,000,000 บาท และเจ็บป่ วย500,000 บาท
6) น้ำดื่มบนรถโค้ชวันละ 2 ขวด
7) ค่าธรรมเนียมวีซ่าฯ ประเทศอังกฤษ (จำนวน 1รอบ เท่านั้น )
8) ตั๋วฟุตบอล Collective Ticket Long Lower & Short ตามที่ระบุในโปรแกรม (ดูบอล 1 คู่)
(ตั๋วบอลแมตช์นี้ราคามีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงมาก)
9) ตั๋วครื่องบินไป -กลับการ์ต้า หรือเอมิเรตส์ ชั้นประหยัดกรุงเทพ –แมนเชสเตอร์ ///ลอนดอน –กรุงเทพ
10) โรงแรมที่พัก ฯ จำนวน 5 คืน ระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
11) อุปกรณ์ป้องกัน แมส น้ำยาค่าเชื้อโรค หมวกเป็นต้น

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

1) ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านละ30 กิโลกรัม
2) ค่าหนังสือเดินทางฯ
3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
4) ค่าอาหาร และเครื่องดื่มพิเศษ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ เบียร์, เหล้า และแอลกอฮอล์ ต่างๆ หรือร้าน คาราโอเกะ
5) ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6) การ Isolate 10 วัน (กรณีไม่ได้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม)
7) การกักตัว 7-10 วัน หลังกลับมา เข้าประเทศไทย (รอการยืนยันเป็นระยะๆ ที่ล่าสุด ก่อนเดินทาง)
8)ค่าตรวจโควิด PCR และ เอกสารประกอบการเข้าเมืองฯ

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  1) ยื่นเรื่องการขอวีซ่าฯ ตามขั้นตอนของ VFS จันทร์ กับ พุธ (2 วันต่อสัปดาห์) 8.00- 16.00 น.
  (รายละเอียดเอกสาร ทางบริษัททัวร์ฯเป็นผู้ประสานงาน)
  2) ก่อนการเดินทางฯ ตามขั้นตอนการยื่นวีซ่าฯ จะต้องมีการตรวจโรค เพื่อขอใบอนุญาตการเดินทางข้ามประเทศ
  FIT TO FLY จากกรมควบคุมโรคและ ทำ PCR TEST 72 ชม. (ทางบริษัทฯทัวร์จะเป็นผู้ประสานงานฯให้)

  3) เมื่อเดินทางถึงประเทศอังกฤษ จะต้องมีการ ISOLATE 10 วัน ก่อนเริ่มการท่องเที่ยวตามโปรแกรมฯที่วางแผนไว้ 8 วัน 5 คืน ฉะนั้นรวมวันเดินทางทั้งหมด 18 วัน 15 คืน (ไม่รวมวันกลับมาประเทศไทย) กรณีนี้ เป็นเงื่อนไขของบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ Pfizer Moderna Astra-z  J&J Biontech

  4) กรณีผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนของ Pfizer Moderna Astra-z J&J Biontech  แล้ว  ตามเงื่อนไขของประเทศอังกฤษ สามารถเดินทางได้อิสระไม่ต้อง ISOLATE 10 วัน (ส่วนวัคซีนฯตัวอื่นๆ ขออัพเดทอีกครั้ง จากทางสถานฑูตฯต่อไป)

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน  50% ของค่าทัวร์ /ท่าน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 80% ของค่าทัวร์

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หัก 100% ของค่าทัวร์

  หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

  หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  1)ชำระมัดจำท่านละ 75,000 บาท เมื่อต้องจองที่นั่งฯ ส่วนที่เหลือขอรับก่อนเดินทาง 45 วัน หรือวีซ่าฯอนุมัตแล้ว

  2)จองแล้ว และชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินได้เต็มจำนวนทั้งหมด 100%  ยกเว้นวีซ่าฯไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานฑูตฯ โดยทางบริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมฯและค่าบริการยื่นวีซ่าฯ ทั้งหมด ไม่เกินจำนวน 8,000 บาท

  3)ราคาดังกล่าวฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่มีการวางมัดจำฯ แต่อย่างใด

  4)ที่นั่งตั๋วเครื่องบิน และตั๋วบอล มีจำนวนจำกัด เดินทาง ไม่เกิน 15 ท่าน

 4. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก

  เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
  โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 5. ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน

  ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย