หน้าแรก   »   ลัตเวีย   »   BALTIC เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย

BALTIC เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย

รหัสทัวร์ ZGTLL-2201TK

BALTIC เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย

7 วัน 4 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
จำนวนสูงสุด:
15
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
ZGTLL-2201TK
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

20 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

1 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
5
6
7
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 Hestia Hotel Susi, Estonia หรือเทียบเท่า
3
2 Rija VEF Hotel, Latvia หรือเทียบเท่า
3
3 Magnus Hotel, Lithuania หรือเทียบเท่า
3
4 Ibis Styles Vilnius, Lithuania หรือเทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

เดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย นำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ไปยังจัตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) เยี่ยมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) ชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ชมโบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) ชม ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle)ทางต่อไปยัง นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง
 1. วันที่ 1
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล
  ช่วงเย็น/ค่ำ

  20.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

  23.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  จุดเริ่มต้น
  สนามบินสุวรรณภูมิ
 2. วันที่ 2
  Day2 สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า
  ช่วงเช้า

  05.15 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

  08.35 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1423 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  11.40 เดินทางถึง สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งใต้ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนีย และมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอือเลมิสเต (Lake Ülemiste) อีกทั้งเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยังคงได้เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบให้นั่งพักผ่อนมากมาย เรียกได้ว่าทาลลินน์นั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้ นำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมืองเก่านี้ท่านสามารถชม พระราชวังทูมเปีย (The Palace of Toompea) ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุกท่านได้เห็นเบื้องหน้านั้น มีสีสันสดใสสวยงามดุจภาพวาดโดยมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่านำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1900 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม ป้อมปราการเมืองเก่า (Tall Herman Tower) เป็นลักษณะของป้อมปราการในยุคกลาง 

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก Hestia Hotel Susi, Estonia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  Day3 เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ถูกจัดให้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่จัดได้ว่า “งดงาม” ที่สุดในยุโรป และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1997 นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงได้รับการบูรณะไว้ซึ่งความงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบกอธิค โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง บ้านเรือนสวยงามคลาสสิค บางตึกมีอายุเกือบพันปี เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันก็มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ร้านอาหาร และร้านกาแฟเล็กๆ ให้นั่งพักผ่อนมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ

  นำทุกท่านเที่ยวชม ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก (The Town Hall Pharmacy) ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนั้นไปชม ลัคกี้เฮาส์ (Lucky House) บ้านที่โชคดีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่มจาก ถนนววีรู (Viru Gate) ที่มีสินค้าพื้นเมืองอาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น

   

  ช่วงบ่าย

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปาร์นู (Parnu) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนียมาก่อน ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศ นำท่านชม Wooden House อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ในสไตล์อาร์ทนูโวที่มีสไตส์เฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครที่ไหน จนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่ถูกนำไปสร้างในสไตน์บอลติค จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลัตเวีย (Latvia) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม บรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ป้อมปราการ และอื่นๆอีกมายที่รับรองได้ว่าสวยงามไม่ควรพลาด นำท่านเดินทงต่อไปยัง เมืองริกา (Riga) เมืองหลวงล้นเสน่ห์ริมฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลัตเวียและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในยุโรป ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 2014

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก Rija VEF Hotel, Latvia ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 4. วันที่ 4
  Day4 จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) เป็นสถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวาคมของทุกปี และตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ (Statue of St. Poland) ผู้เข้ามาก่อตั้งเมืองริก้ายุคเริ่มแรก และเป็นนักบุญในเวลาต่อมา ในฝั่งตรงข้ามนำท่านชม บ้านนายหัวดำ (House of Blackheads) แลนด์มาร์คห้ามพลาดของเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่า สร้างมาเพื่อเป็นที่รวมตัวดื่มสังสรรค์ของนักเดินทางต่างชาติและพ่อค้าที่ยังไม่แต่งงานที่ล้วนเป็นเศรษฐี สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ. 1334 แต่ถูกทำลายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะใหม่ในช่วงปี ค.ศ. 1995 – ค.ศ. 1999 ปัจจุบันบ้านนายหัวดำถูกเปิดไว้ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนสำคัญเท่านั้น นอกจากนั้นยังมีร้านขายของที่ระลึกหลายร้านรอบๆ จัตุรัสแห่งนี้ นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองริก้า สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ในส่วนของยอดโบสถ์ทำมาจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทำจากโลหะแทน ซึ่งปัจจุบันมีบริการลิฟต์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมวิวเมืองริก้าในมุมพาโนรามา *ไม่รวมค่าเข้าและขึ้นลิฟต์ประมาณ ท่านละ 9 ยูโร 

  หลังจากนั้นเดินต่อไปยังด้านหลังเพื่อชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า นำท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า Dome Square ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ภายในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งนี้มาปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากนี้บริเวณรอบๆจัตุรัสยังมีอาคารอื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลัตเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน และนอกจากนี้ยังมี อาคารสามพี่น้อง (The Three Brothers) สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มีพื้นที่ถึง 72,300 ตารางเมตร มีขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้ ผัก อาหารสด ดอกไม้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ

   

  ช่วงบ่าย

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

  นำท่านเดินทางชม พระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะพบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศเล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลติก ดินแดนสวยงามที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก เพียงแค่ 2 เมืองดังก็สวยสะกดจนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งทะเลสาบแสนโรแมนติกและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เสน่ห์ของ “วิลนีอุส” เมืองหลวงใหม่ คือย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม โกธิค, เรอเนสซองส์ และ บารอค หลอมรวมกันอย่างกลมกลืนสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านไปยัง เมืองชัวเลย์ (Siauliai) นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชัวเลย์ประมาณ 12 กม. มีความเชื่อกันว่าไม้กางเขนแรกถูกวางไว้บนเนินเขา ในช่วงปี 1831 สุสานไม้กางเขนถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในหลายๆครั้งโดยรัฐบาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และมีคนมากมายเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่นี่ไม่ได้มีเพียงไม้กางเขนเท่านั้นแต่ยังมีรูปปั้นของพระแม่มารีย์, รูปแกะสลักอื่นๆรวมกันนับแสนชิ้น นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาอูนัส (Kaunas) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก Magnus Hotel, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 5. วันที่ 5
  Day5 อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นำท่านถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ (City Hall) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนี้ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทำลายด้วยผู้ก่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1408 จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้าเนริสและแม่น้ำเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส (Kaunas Cathedral Basilica) ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15   จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทราไก (Trakai) ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่า Little Marie burg อีกด้วย 

  ช่วงบ่าย

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครองเมืองทราไก ในสมัยอดีต *กรณีที่ทุกท่านต้องการขึ้น Hot-Air Balloons มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ ท่านละ 140 ยูโร  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก Ibis Styles Vilnius, Lithuania ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 6. วันที่ 6
  Day6 โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู
  ช่วงเช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) โดยนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St. Peter and Paul) เป็นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้นด้วยกัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15-16 นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นนำเท่านเพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย บางครั้งจัตุรัสแห่งนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงสำคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดิน ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  19.55 ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1408 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  22.35 เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

   

 7. วันที่ 7
  Day7 สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
  ช่วงเช้า

  01.45 ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  15.25 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ 

   

  จุดสิ้นสุด
  สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสายการบินที่ท่านควรทราบ

  1. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ)สายการบินจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกค้าผู้เดินทางที่มาด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

  2. กรณีที่ท่านเป็นมุสลิม หรือ นับถือศาสนาอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระกับเมนูใหม่ที่ต้องการ เพราะผนูเดิมของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได้

  3. บางสายการบินอาจมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอาหารบนเครื่องแตกต่างกัน ขอให้ท่านทำความเข้าใจถึงวัฒนรรรมประจำชาติ ของแต่ละสายการบินที่กำลังให้บริการท่านอยู่

  4. สายการบินอาจมีการงดเสิร์ฟอาหาร และเครื่องดื่ม หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบอาหาร ขึ้นอยู่กับสายการบินเป็นผู้กำหนด

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

  1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางนักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

  ㆍ หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า

  ㆍใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด

  ㆍพาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง

  ** กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ **

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง0-14 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์

 4. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก

  ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรงแรมที่พักที่ท่านควรทราบ

  1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันเช่น ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ห้องพักแบบห้องคู่ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) จึงอาจทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่านอาจจะต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเป็นห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว

  2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

  3. โดยส่วนใหญ่ตามธรรมเนียม ของห้องพักจะเป็นห้องพักที่ห้ามสูบบุหรี่(Non Smoking Room โดยทางโรงแรมอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับควันไว้ในห้อง กรณีที่มีการลักลอบสูบบุหรี่ในห้องพัก และถูกตรวจสอบได้ ผู้เข้าพักจำเป็นต้องชำระค่าปรับกับโรงแรมโดยตรง โดยค่าปรับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงแรม