หน้าแรก   »   มาเลเซีย   »   ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน

รหัสทัวร์ MBS01

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน

5 วัน 2 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
I travels center
จำนวนสูงสุด:
35
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
MBS01
เที่ยวบิน :

ไฮไลท์ทัวร์

9 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

1 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
4
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 โรงแรม CITY BAYVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4
2 โรงแรม First World Hotel
3

รายละเอียดทัวร์

🏠 พักปีนัง 1 คืน 🏠 พักบนเก็นติ้ง 1 คืน 🔺เดินทางข้ามผ่านสะพานปีนังเชื่อมแผ่นดินทั้งสอง 🔺เยี่ยมหมู่บ้านประมง CHEW JETTY 🔺เที่ยววัดธรรมิการาม มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว 🔺GENTING HIGHLAND มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก 🔺เที่ยวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า 🔺ถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดสูงที่สุดในโลก 🔺ห้ามพลาดมัสยิดสีชมพู ริมน้ำที่สร้างด้วยหินแกรนิต
 1. วันที่ 1
  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - สะเดา
  ช่วงบ่าย

  16.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ หาดใหญ่ บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง) บนรถ (มื้อที่1)

  จุดเริ่มต้น
  กรุงเทพฯ
 2. วันที่ 2
  หาดใหญ่ ด่านนอก ปีนัง
  ช่วงเช้า

  06.00 น. เดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ ด่านนอก สะเดา บริการอาหารเช้า

  08.00 น. รับคณะ ณ ด่านจันโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่มัคคุเทศย์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ

  08.15 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลนเพื่อเดินทางสู่เกาะปีนังศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซียระหว่างผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซียเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์

  ช่วงเที่ยง

  11.30 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2)

  ช่วงบ่าย

  13.00 น. นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง ( PENANG BRIDGE ) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตรไปขึ้นฝั่งที่เมืองไปร์ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น” ไข่มุกแห่งตะวันออก” จากนั้น นำท่านนั่งรถรางขึ้นชมทัศนียภาพของเกาะปีนังที่ มีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตาจุดสูงสุดของเกาะปีนังและเป็นถ่ายรูปที่สวยที่สุด ของเมืองจอร์จทาวน์

  ต่อไปนำท่านเชี่ยวชม ย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะที่แทรกซ่อนอยู่ตามช่องแคบ ชายคา หรือกำแพงบ้านแต่ละหลังด้วยเพราะนี่เป็นภาพสะท้อนที่ดีที่จะทำให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรม และสิ่งสำคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านไป เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล

  16.00 น. นำท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว 108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” (วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสมมาเลเซียกาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ เป็นต้น

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)

  19.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่ CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน พักใจกลางเกาะปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

 3. วันที่ 3
  ปีนัง - Genting Highland - Genting sky World Theme Park
  ช่วงเช้า

  07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4)

  08.00 น. นำท่านเดินทางข้าม สะพานปีนังใหม่แห่งที่2 (PENANG BRIDGE 2) ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 24 ก.ม. จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ่งไฮแลนด์

  ช่วงเที่ยง

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(มื้อที่5)

   

  ช่วงบ่าย

  15.00 น. ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าสกายเวย์ (เคเบิ้ลคาร์)

  นำท่านตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดใน เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง 3.38 กม. และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบิ้ลคาร์ที่เร็วที่สุดในเอเชียใช้เวลาเพียง 15 นาทีจากสถานีสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND ที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต “มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก”หนึ่งเดียวของมาเลเชีย ที่มีทั้ง คาสิโน สวนสนุกและห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี

  15.30 น. เช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊กด้วยจำนวนห้องพัก 6,118 ห้อง

  16.00 น. อิสระกับอณาจักรความบันเทิงของเก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการเล่นสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park สวนสนุกที่มีมูลค่าการก่สร้างประมาณ 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย สวนสนุกแห่งนี้มีขนาด 250 เอเคอร์ และมีเครื่องเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวราว 25 แห่งที่สร้างจากภาพยนตร์และแฟรนไชส์ที่หลากหลายเช่นยุคน้ำแข็งและริโอของ Blue Sky Studios , Life of Pi, Night at the Museum , Planet of the Apes, Alien vs. Predator, ไททนิคและบุตรแห่งความโกลาหล

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.00 น. สนุกสนาน ตื่นเต้นกันต่อกับสวนสนุก Genting sky Worlds Theme Park (ไม่รวมค่บัตรเข้าและเครื่องเล่นต่างๆ) เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารเย็น กับร้านอาหารชื่อดังระดับโลกนานาชนิดเที่ยวชมคาสิโน หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย(สุภาพบุรุษแต่งกายสุภาพ ) เพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน และ ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนมที่หลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลก กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์ ที่พัก : โรงแรม First World Hotel

  หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อ 2 คืน โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเดี่ยว 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท

 4. วันที่ 4
  เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา ด่านนอก หาดใหญ่
  ช่วงเช้า

  07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่6)

  08.00 น. นั่งกระเช้าลอยฟ้าอำลาอนาจักรเก็นติ้งไฮแลนด์สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า

  09.00 น. นำท่านชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า ถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังแห่งชาติ สถานที่ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแต่นั้น

  09.30 น. นำท่านท่องเที่ยวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ 2054 – 2500 ) เริ่มจากประเทศโปรตุเกส ที่บุกมาทางเรือและเข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมืองท่า จากนั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัทช์และอังกฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2500 มาเลเซียก็ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมนำท่าน อาคารสุลต่านอับดุลซามัด ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคาร

  10.00 น. นำท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตสินค้าส่งออกมาเลเซียชิมช็อคโกแลตแท้ คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของมาเลเซีย ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE

  11.00 น. นำท่านถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของประเทศมาเลเซีย ออกแบบ โดย เซซาร์เปลีตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมืองสะพานที่ใช้เชื่อมตึกทั้งสองนั้นอยู่ระหว่างชั้น 41 และ 42 เพลิดเพลิน

  ช่วงเที่ยง

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7)

  ช่วงบ่าย

  13.30. น. นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์ราชการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจากแนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด สร้างเพื่อใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ พร้อมนำท่านชมความสวยงามตระการตาของ มัสยิดสีชมพู ริมน้ำที่สร้างด้วยหินแกรนิต สีกุหลาบชม อาคารรัฐสภา และอาคารศูนย์ราชการต่าง ๆ

  14.30 น. เดินทางกลับสู่ด่านจันโหลน

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)

  หลังอาหารนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด่านนอก อ.สะเดา ขึ้นรถโค้ช ปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 5. วันที่ 5
  กรุงเทพฯ
  ช่วงเช้า

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  จุดสิ้นสุด
  กรุงเทพฯ

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว ตามโปรแกรม
ค่าเข้าชม ปีนังฮิลล์ / Genting Sky WorldsTheme Park
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน 1 คืนปีนัง / 1 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์
ค่าอาหาร 8 มื้อ รวมมื้อเช้าที่โรงแรม
ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามโปรแกรม คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม, น้ำผลไม้กล่อง, ลูกอม, ขนม, ลูกอม ระหว่างการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ
นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ เรียกสั่งเอง ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น# และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  เงื่อนไขเข้าประเทศมาเลเชีย

  • ฉีดวัคซีนครบ Dose (2เข็ม) อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2 เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน
  • ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card

  เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

  1.พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

  2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)

  เงื่อนไขการให้บริการ

  การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

  • จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
  • หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

  • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
  • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

  **สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 ดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

  หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

  1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

  2.ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

  6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

  7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

  8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้

  9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

  10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

  11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสรในกรณีอื่น ๆ

 2. เงื่อนไขการยกเลิก
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

  *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

  *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 3. เงื่อนไขการคืนเงิน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

 4. ข้อมูลเกี่ยวโรงแรมที่พัก

  หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2500 บาท ต่อ 2 คืน โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเดี่ยว 1 ท่าน ชำระเพิ่ม 1,000 บาท