บทความ
ติดต่อเรา
หน้าแรก   »   สิงคโปร์   »   ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ฟรีเดย์ 1 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ)

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ฟรีเดย์ 1 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ)

รหัสทัวร์ ZGSIN-2307SQ

ทัวร์สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ฟรีเดย์ 1 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ)

3 วัน 2 คืน
5.0
ดำเนินการโดย:
ZEGO TRAVEL
จำนวนสูงสุด:
19 คน
การสื่อสาร:
ภาษาไทย
รหัสทัวร์:
ZGSIN-2307SQ
เที่ยวบิน :

Singapore Airline

ดำเนินการโดย

ไฮไลท์ทัวร์

11 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว

1 จุด

จำนวนจุดแวะช้อปปิ้ง

3 มื้อ

มื้ออาหาร

มี

วันอิสระ

สถานที่ไฮไลท์

มื้ออาหาร

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น
1
2
3
เราเตรียมมื้ออาหารให้
มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออาหารอิสระ
หาทานอาหารได้ตามใจคุณ
(ไม่รวมค่าอาหาร)
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่ โรงแรมและที่พัก ระดับ (ดาว)
1 IBIS STYLE ALBERT หรือเทียบเท่า
3
2 IBIS STYLE ALBERT หรือเทียบเท่า
3

รายละเอียดทัวร์

🔷สัมผัสการเดินทาง และบริการเหนือระดับ กับสายการบินระดับโลก 🔷ขอคู่ และความรัก ณ วัดด้ายแดง 🔷เที่ยวคุ้ม ครบ จบในทริปเดียว 🔷_อิสระท่องเที่ยวเกาะมหาสนุก 1 วัน
 1. วันที่ 1
  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี – ประเทศสิงคโปร์ – การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ – มารีน่า เบย์ แซนด์ส – โชว์น้ำพุ SPECTRA LIGHT & WATER SHOW
  ช่วงเช้า

  06.30  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน SINGAPORE AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

  09.40  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ707 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  ช่วงเที่ยง

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  ช่วงบ่าย

  13.05  เดินทางถึง สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

  นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH) เชื่อว่าเป็นจุดรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ตั้งอยู่ที่ซันเทค ซิตี้ กลุ่มอาคารที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ทั้งหมด 5 อาคาร เปรียบเสมือนนิ้วทั้ง 5  และ กลางผ่ามือมีน้ำพุ ซึ่งน้ำนี้ก็เปรียบเสมือนเงินที่อยู่ในกำมือ และได้รับการบันทึก จาก Guinness Book of Records ให้เป็น น้ำพุ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 1998 มีความสูง 13.8 เมตร

  นำท่านเดินทางสู่ การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (GARDENS BY THE BAY) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรของอ่าวมารีน่า เบย์ ประเทศสิงคโปร์ ใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1,035 ล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 24,000 ล้านบาท ภายในมีการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีความโดดเด่นสวยงามแล้วก็ยังเป็นสัญญาลักษณ์ของ

  นำท่าน ถ่ายรุปสะพานเกลียวเฮลิกซ์ (HELIX BRIDGE) เป็นสะพานที่มีรูปทรงทันสมัยและสวยงามที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่อ่าวมาริน่าเป็นสะพานที่นอกจากจะมีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนที่อื่นๆแล้วยังมีความน่าสนใจตั้งแต่คอนเซ็บของการออกแบบแล้ว คือมีการใช้เหล็กที่มีลักษณะเป็นท่อ 2 อันที่จะหมุนพันกันไปเรื่อยๆตามความยาวของสะพานที่เอาแนวคิดมากจากรูปแบบของดีเอ็นเอ ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยเรื่องการออกแบบโครงสร้างสะพานด้วย โดยสะพานมีความยาวทั้งหมด 280 เมตร ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสวยงามอย่างมาก

  จากนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง มารีน่า เบย์ แซนด์ส (MARINA BAY SANDS) อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณอ่าวมารีน่าดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ โดยถือเป็นอาคารที่มีมูลค่าในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณ 8 พันล้านดอลล่าร์สิงคโปร์ หรือเกือบสองแสนล้านบาท รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ไม่รวมค่าขึ้นตึก

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

  ที่พัก   IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

  จุดเริ่มต้น
 2. วันที่ 2
  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำในการท่องเที่ยวแก่ท่าน) อิสระอาหารเที่ยงและค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
  ช่วงเช้า

  เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ** กรณีลูกค้าต้องการเดินทางไปเกาะ เซ็นโตซ่า หัวหน้าทัวร์จะไปส่งโดยรถสาธารณะ นักท่องเที่ยวชำระค่าเดินทางเอง วันฟรีเดย์ไม่แจกน้ำ **

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  ที่พัก   IBIS STYLE ALBERT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

 3. วันที่ 3
  อุโมงค์ต้นไม้ – เมอร์ไลออน พาร์ค – วัดแห่งความรักเยี่ยไห่ชิง – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ถนนช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – สนามบินชางงี – น้ำพุจีเวล – สนามบินสุวรรณภูมิ
  ช่วงเช้า

  เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ต้นไม้ (TREE TUNNEL) ตั้งอยู่ในสวยสาธารณะ ในใจกลางเมือง มีความร่มรื่นมากๆ จากที่นักท่องเที่ยวฮิตมาถ่ายรูปสวย ๆ กับอุโมงค์แห่งนี้ และรีวิวในอินเทอร์เน็ตมากมาย ๆ จึงทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่ทุกคนอยากไปเยือน

  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน พาร์ค (MERLION PARK) คือสัตว์สมมติที่เป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ มีรูปร่างเป็นสิงโต มีหางเป็นปลา และอยู่บนยอดคลื่น โดยปัจจุบันมีรูปปั้นเมอร์ไลอ้อนทั้งหมด 5 ตัวในประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ที่เกาะเซนโตซ่า แต่เมอร์ไลอ้อนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด และถือเป็นแลนด์มาร์คหลักของประเทศสิงคโปร์ ก็คือเมอร์ไลออนสีขาวที่ตั้งอยู่ บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ถูกออกแบบโดย ฟราเซอร์ บรูนเนอร์ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแวนคลีฟในปี พ.ศ. 2507 จากนั้นในปี พ.ศ. 2509 เมอร์ไลอ้อนได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในภายหลังก็ถูกใช้เรื่อยมาในวงกว้างจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

  นำท่านเดินทางสู่ วัดแห่งความรักเยี่ยไห่ชิง (YUEH HAI CHING TEMPLE) วัดเยี่ยไห่ชิงเป็นวัดลัทธิเต๋าที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ ขึ้นชื่อในเรื่องการขอพรความรักจนได้รับการขนานนามว่า “The Love Temple” วิธีการไหว้ขอพรนำด้ายสีแดงไปคล้องไว้ที่องค์เทพเจ้า “Elder of Moon” นอกจากนี้ในวัดยังมีเทพเจ้าอื่นๆ ให้ได้ทำการอธิษฐานขอพรอีก เช่น เทพเกี่ยวกับการขอบุตร และเทพเกี่ยวกับการขอเรื่องความสำเร็จในด้านการศึกษา เป็นที่น่าสังเกตุว่าในวัดจะมีศาลเจ้า หมายเหตุ: ภายในวัดห้ามถ่ายรูป หรือบันทึกวีดีโอ

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) สร้างขึ้นด้วยงบประมาณ 75 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,875 ล้านบาท ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในแบบประเทศจีนในสมัยราชวังถัง ผสมผสานกับศิลปะแบบแมนดาลาจากทิเบต และเปิดทำการในปี ค.ศ. 2007 ที่ผ่านมา เป็นวัดชื่อดังในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของฟันหรือพระทนต์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ชั้นบนสุดของวัด ได้รับการออกแบบและวางแนวคิดโดยพระอาจารย์ Shi Fa Zhao ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของวัด ประกอบกับความช่วยเหลือของที่ปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนกลายเป็นวัดสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ นำท่านชมร้านของฝากดิวตี้ฟรี อาทิ น้ำหอม พวงกุญแจ ช็อกโกแลต ของที่ระลึกต่างๆ

  ช่วงเที่ยง

  เที่ยง   อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด (ORCHARD ROAD) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเดินเลือกชมสินค้าทันสมัยที่ถูกใจ พร้อมชมสินค้า อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านช้อป ปิ้ง ORCHARD ROAD ถนนที่ทุกๆคนที่มาสิงคโปร์ต้องเดินชมและซื้อสินค้า BRAND NAME ยี่ห้อต่างๆถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก

  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชางงี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

  นำท่านชม น้ำตกจีเวล (THE RAIN VORTEX) เป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 130 ฟุต ภายในยังสร้างสวนจัดสรรค์ได้อย่างสวยงาม และน้ำตกอินดอร์อย่าง The Rain Vortex  ซึ่งถือเป็นน้ำตกอินดอร์ที่สูงที่สุดในโลกไว้ในสนามบิน โดยใช้น้ำหมุนเวียน 50,000 ลิตร หรือประมาณน้ำในสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานของโอลิมปิก 5 สระ

  ช่วงเย็น/ค่ำ

  17.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINES เที่ยวบินที่ SQ714 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

  19.00  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

  จุดสิ้นสุด

ค่าทัวร์นี้รวมอะไรบ้าง

ค่าทัวร์นี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่ารถรับส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

ค่าทัวร์นี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าซักรีด (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าดำเนินการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และบริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ช่วงการเดินทาง

ดูเพิ่มเติม

เงื่อนไขทัวร์

 1. เงื่อนไขและข้อควรทราบ (Terms and Conditions)

  1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

  2. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู)เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสือเดินทางราชการ (หนัาปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อมคณะกัวร์ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาน์เตอร์เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศไทย (ต้นทาง) ขาก และ ต่างประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้า ไม่ว่ากรณืใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง

  3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่ยล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทั้งหมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุใว้ในรายการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดฯ ก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

  4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยว หรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และ หน้าซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด

  5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

  6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบินเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

  7. อัตราคำาบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคาดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

  8. มัคคุเทศก์ นักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัทเว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

  9. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท าทิ วิซาไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องชำระตามข้อ ตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น

  10. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกับผู้เดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

  11. กรณีลูกค้าที่จองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซื้อตั๋วเครื่องบินแยกเอง) ในวันเริ่มทัวร์ (วันที่หนึ่ง) ท่านจำเป็นจะต้องมารอคณะท่านั้น ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีที่ไพลัทของท่านถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยันเดินทาง ท่านจำเป็นจะต้องเดินทางตามคณะไปยังเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คณะอยู่ในเวลานั้นๆ กรณีนี้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมดเท่านั้น ไม่ว่า กรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวเมือง หรือ สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ สถานที่หนึ่ง ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด

 2. เงื่อนไขการยกเลิก

  1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการ ขอยกเลิกการเดินทาง เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางนักท่องเที่ยว (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมล เพื่อลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจอง กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการ ขอรับเงินค่าบริการคืน กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล เอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับเงินคืนรายละเอียดดังนี้

  ㆍ หน้าสมุดบัญชีรนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้า

  ㆍใบเรียกเก็บเงิน หรือ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ ทั้งหมด

  ㆍ พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง

รีวิวทัวร์