จองทัวร์
ติดต่อเรา

เดินทางไปยุโรป 26 ประเทศชิวๆด้วย SCHENGEN VISA

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่ออกโดยประเทศในกลุ่มเชงเก้นที่อนุญาตให้ผู้ถือเดินทางได้อย่างอิสระภายในเขตเชงเก้นเป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน เขตเชงเก้นเป็นกลุ่มประเทศในยุโรป 26 ประเทศที่ยกเลิกหนังสือเดินทางและการควบคุมพรมแดนประเภทอื่นที่พรมแดนร่วมกัน ด้วยวีซ่าเชงเก้น ผู้ถือสามารถย้ายได้อย่างอิสระระหว่างประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องใช้วีซ่าแยกต่างหากสำหรับแต่ละประเทศ

ประเทศในกลุ่มเชงเก้น

1.ออสเตรีย 2.เบลเยี่ยม 3.สาธารณรัฐเช็ก 4.เดนมาร์ก 5.เอสโตเนีย 6.ฟินแลนด์ 7.ฝรั่งเศส 8.เยอรมนี 9.กรีซ 10.ฮังการี 11.ไอซ์แลนด์ 12.อิตาลี 13.ลัตเวีย 14.ลิกเตนสไตน์ 15.ลิทัวเนีย 16.ลักเซมเบิร์ก 17.มอลตา 18.เนเธอร์แลนด์ 19.นอร์เวย์ 20.โปแลนด์ 21.โปรตุเกส 22.สโลวาเกีย 23.สโลวีเนีย 24.สเปน 25.สวีเดน 26.สวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าพำนักระยะสั้น ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีไว้สำหรับการพำนักนานกว่า 90 วัน หากคุณต้องการอยู่ต่อ คุณต้องยื่นขอวีซ่าพำนักระยะยาว วีซ่าเชงเก้นออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จุดประสงค์หลักของการเดินทางของคุณอยู่ หรือสถานที่ที่คุณจะใช้เวลามากที่สุด

วีซ่าเชงเก้นแบ่งออกเป็นสองประเภท

ประเภท C: เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้ถืออยู่ในเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน
ประเภท D: เป็นวีซ่าพำนักระยะยาวที่อนุญาตให้ผู้ถืออยู่ในเขตเชงเก้นได้นานกว่า 90 วัน