รหัสทัวร์ : ZGHAN-2313VN
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา (THE ANCIENT STONE CHURCH), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา (THE ANCIENT STONE CHURCH), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA)
เริ่มต้น :
฿14,990
เที่ยวบิน :
9 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2311WE
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ไร่ชารูปหัวใจ หมกโจว (MOC CHAU), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG), โมอาน่า คาเฟ่ (MOANA CAFE), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
ไร่ชารูปหัวใจ หมกโจว (MOC CHAU), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG), โมอาน่า คาเฟ่ (MOANA CAFE), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿21,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2309WE
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿13,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VFD16
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พิชิตยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), สะพานแก้วมังกรเมฆ (GLASS BRIDGE RONG MAY), ทะเลสาบคืนดาบ (HOAN KIEM LAKE)
พิชิตยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), สะพานแก้วมังกรเมฆ (GLASS BRIDGE RONG MAY), ทะเลสาบคืนดาบ (HOAN KIEM LAKE)
เริ่มต้น :
฿13,888
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN41_VU
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE), ฟานซีปัน (FANSIPAN), โมอาน่า (MOANA SAPA CAFE), วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC)
หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE), ฟานซีปัน (FANSIPAN), โมอาน่า (MOANA SAPA CAFE), วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC)
เริ่มต้น :
฿15,999
เที่ยวบิน :
5 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VFD15
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , น้ำตกได๋แย๋ม (DAI YEM WATERFALL), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG GLASS BRIDGE)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , น้ำตกได๋แย๋ม (DAI YEM WATERFALL), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG GLASS BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿15,888
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : HANVN0722
ดำเนินการโดย : TNNTOUR
สถานที่สำคัญ : วัดเฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA), ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๊ยม (HOÀN KIẾM LAKE), สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE)
วัดเฉินก๊วก (TRAN QUOC PAGODA), ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว่านเกี๊ยม (HOÀN KIẾM LAKE), สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE)
เริ่มต้น :
฿21,888
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : HANVN0822
ดำเนินการโดย : TNNTOUR
สถานที่สำคัญ : สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), สุสานโฮจิมินห์ ( HO CHI MINH MAUSOLEUM ), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH)
สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), สุสานโฮจิมินห์ ( HO CHI MINH MAUSOLEUM ), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH)
เริ่มต้น :
฿19,888
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2304VU
ดำเนินการโดย : ZEGOTRAVEL
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), น้ำตกสีเงิน (SILVER FALLS)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), น้ำตกสีเงิน (SILVER FALLS)
เริ่มต้น :
฿15,990
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2302WE
ดำเนินการโดย : ZEGOTRAVEL
สถานที่สำคัญ : เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) , ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) , เมืองมกโจว (MOC CHAU) , โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL)
เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) , ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) , เมืองมกโจว (MOC CHAU) , โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL)
เริ่มต้น :
฿17,990
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน