รหัสทัวร์ : ZGHAN-2313VN
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา (THE ANCIENT STONE CHURCH), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), โบสถ์หินแห่งเมืองซาปา (THE ANCIENT STONE CHURCH), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA)
เริ่มต้น :
฿14,990
เที่ยวบิน :
9 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2311WE
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ไร่ชารูปหัวใจ หมกโจว (MOC CHAU), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG), โมอาน่า คาเฟ่ (MOANA CAFE), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
ไร่ชารูปหัวใจ หมกโจว (MOC CHAU), สะพานกระจกบาจลอง (BACH LONG), โมอาน่า คาเฟ่ (MOANA CAFE), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿21,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2309WE
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA CAFE, SAPA), น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿13,990
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-VN41_VU
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE), ฟานซีปัน (FANSIPAN), โมอาน่า (MOANA SAPA CAFE), วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC)
หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE), ฟานซีปัน (FANSIPAN), โมอาน่า (MOANA SAPA CAFE), วัดตามจุ๊ก (TAM CHUC)
เริ่มต้น :
฿15,999
เที่ยวบิน :
5 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : HANVN0822
ดำเนินการโดย : TNNTOUR
สถานที่สำคัญ : สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), สุสานโฮจิมินห์ ( HO CHI MINH MAUSOLEUM ), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH)
สะพานแสงอาทิตย์ (THE HUC BRIDGE), สุสานโฮจิมินห์ ( HO CHI MINH MAUSOLEUM ), หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH)
เริ่มต้น :
฿19,888
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2304VU
ดำเนินการโดย : ZEGOTRAVEL
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), น้ำตกสีเงิน (SILVER FALLS)
หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE), ยอดเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ), น้ำตกสีเงิน (SILVER FALLS)
เริ่มต้น :
฿15,990
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2302WE
ดำเนินการโดย : ZEGOTRAVEL
สถานที่สำคัญ : เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) , ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) , เมืองมกโจว (MOC CHAU) , โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL)
เจดีย์เฉินก๊วก (TRAN AUOC PAGODA) , ชมทะเลสาบคืนดาบ (THE SWORD LAKE) , เมืองมกโจว (MOC CHAU) , โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL)
เริ่มต้น :
฿17,990
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : HANVN0622
ดำเนินการโดย : TTN TOUR
สถานที่สำคัญ : สะพานแก้วมังกรเมฆ (GLASS BRIDGE RONG MAY), โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH), ทะเลสาบคืนดาบ ( HOAN KIEM LAKE ), ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN)
สะพานแก้วมังกรเมฆ (GLASS BRIDGE RONG MAY), โบสถ์ซาปา (SAPA STONE CHURCH), ทะเลสาบคืนดาบ ( HOAN KIEM LAKE ), ยอดเขาฟานซิปัน (FANSIPAN)
เริ่มต้น :
฿15,888
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGHAN-2215VN
ดำเนินการโดย : ZEGOTRAVEL
สถานที่สำคัญ : โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL), หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์หิน (STONE CHURCH) , น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
โบสถ์ใหญ่ฮานอย (HA NOI CATHERDRAL), หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) , โบสถ์หิน (STONE CHURCH) , น้ำตกสีเงิน (SILVER WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿14,990
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : HAN07
ดำเนินการโดย : GS25 TRAVEL
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE), สะพานกระจก (BACH LONG), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , น้ำตก (DAI TEM)
หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต (CAT CAT VILLAGE), สะพานกระจก (BACH LONG), ภูเขาฟานซีปัน (FANSIPAN MOUNTAIN) , น้ำตก (DAI TEM)
เริ่มต้น :
฿15,999
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน