บทความ
ติดต่อเรา
รหัสทัวร์ : SHWEUTHLAO2
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ประตูชัย (PATUXAY MONUMENT), น้ำตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), เขาพระธาตุพูสี (MOUNT PHOUSI), บลูลากูน (BLUE LAGOON)
ประตูชัย (PATUXAY MONUMENT), น้ำตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), เขาพระธาตุพูสี (MOUNT PHOUSI), บลูลากูน (BLUE LAGOON)
เริ่มต้น :
฿19,999
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FT-UTHVL04
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ประตูซัย (PATUXAY MONUMENT) , พระธาตุหลวง (PHA THAT LUANG), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS) , บลูลากูน (BLUE LAGOON)
ประตูซัย (PATUXAY MONUMENT) , พระธาตุหลวง (PHA THAT LUANG), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS) , บลูลากูน (BLUE LAGOON)
เริ่มต้น :
฿10,990
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FT-UTHVL03
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ประตูซัย (PATUXAY MONUMENT) , พระธาตุหลวง (PHA THAT LUANG), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS) , บลูลากูน (BLUE LAGOON)
ประตูซัย (PATUXAY MONUMENT) , พระธาตุหลวง (PHA THAT LUANG), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS) , บลูลากูน (BLUE LAGOON)
เริ่มต้น :
฿11,990
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-LAO64_DD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระราชวังเก่า (ROYAL PALACE MUSEUM) , วัดพระธาตุหลวง (THATLUANG PAGODA) , พระธาตุภูษี (PHOUSI TEMPLE) , น้ำตกตาดกวางสี (KUANG XI WATERFALL)
พระราชวังเก่า (ROYAL PALACE MUSEUM) , วัดพระธาตุหลวง (THATLUANG PAGODA) , พระธาตุภูษี (PHOUSI TEMPLE) , น้ำตกตาดกวางสี (KUANG XI WATERFALL)
เริ่มต้น :
฿12,999
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : LFD08
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ประตูชัย (PATUXAY), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), วัดวิชุลราช (VISOUNNARATH TEMPLE), พระราชวังหลวงพระบาง (ROYAL PALACE)
ประตูชัย (PATUXAY), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), วัดวิชุลราช (VISOUNNARATH TEMPLE), พระราชวังหลวงพระบาง (ROYAL PALACE)
เริ่มต้น :
฿14,888
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-LAO62_FD
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดวิชุน (VISOUNNARATH TEMPLE), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), วัดเชียงทอง (XIENG THONG TEMPLE), วัดแสนสุขาราม (SAENSUKKARAM TEMPLE)
วัดวิชุน (VISOUNNARATH TEMPLE), น้ำตกตาดกวางสี (TAT KUANG SI WATERFALLS), วัดเชียงทอง (XIENG THONG TEMPLE), วัดแสนสุขาราม (SAENSUKKARAM TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿15,999
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน