รหัสทัวร์ : QQGQ2KIX-XJ010
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN SHRINE) , หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO), เขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM), วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE)
ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN SHRINE) , หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO), เขื่อนคุโรเบะ (KUROBE DAM), วัดอาซากุสะ (SENSOJI TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿52,900
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : GQ2NRT-XJ013
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE), ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (HAKONE PIRATE SHIP), ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (KAWAGUCHIKO), ซากุระ สวนอูเอโนะ (UENO PARK)
วัดเซนโซจิ (SENSOJI TEMPLE), ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (HAKONE PIRATE SHIP), ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (KAWAGUCHIKO), ซากุระ สวนอูเอโนะ (UENO PARK)
เริ่มต้น :
฿49,900
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-XJ012
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND), ย่านฮาราจูกุ(HARAJUKU)
ภูเขาไฟฟูจิ (MT.FUJI) , ศาลเจ้าเมจิ (MEIJI SHRINE), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (TOKYO DISNEYLAND), ย่านฮาราจูกุ(HARAJUKU)
เริ่มต้น :
฿38,900
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

4 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : JXJ44
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , สวนโออิชิ (OISHI PARK)
ทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , สวนโออิชิ (OISHI PARK)
เริ่มต้น :
฿32,888
เที่ยวบิน :
8 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : JXJ43
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , สวนโออิชิ (OISHI PARK)
ทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , สวนโออิชิ (OISHI PARK)
เริ่มต้น :
฿29,888
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

5 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VJP003
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , ศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน (SHIN ARAKURA SENGEN SHRINE), สวนอุเอโนะ (UENO PARK), ย่านชินจุกุ (SHINJUKU)
วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง (ASAKUSA KANNON TEMPLE) , ศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน (SHIN ARAKURA SENGEN SHRINE), สวนอุเอโนะ (UENO PARK), ย่านชินจุกุ (SHINJUKU)
เริ่มต้น :
฿48,995
เที่ยวบิน :
8 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VJP002
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดนาริตะซังชินโชจิ (NARITASAN SHINSHŌJI) , วัดโทไดจิ (TODAIJI) , สวนอุเอโนะ (UENO PARK), ชินจูกุ (SHINJUKU-KU)
วัดนาริตะซังชินโชจิ (NARITASAN SHINSHŌJI) , วัดโทไดจิ (TODAIJI) , สวนอุเอโนะ (UENO PARK), ชินจูกุ (SHINJUKU-KU)
เริ่มต้น :
฿55,995
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : XJ061
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI), สวนฮานะโนะมิยาโกะโคเอน (HANA NO MIYAKO GOEN) , วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI TEMPLE), โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE)
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI), สวนฮานะโนะมิยาโกะโคเอน (HANA NO MIYAKO GOEN) , วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI TEMPLE), โตเกียวสกายทรี (TOKYO SKYTREE)
เริ่มต้น :
฿32,888
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : JXJ47
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , ศาลเจ้าฮาโกเน่ (HAKONE JINJA) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI TEMPLE)
ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ (LAKE ASHI) , ศาลเจ้าฮาโกเน่ (HAKONE JINJA) , หุบเขาโอวาคุดานิ (OWAKUDANI), วัดเซ็นโซจิ (SENSOJI TEMPLE)
เริ่มต้น :
฿35,888
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2NRT-XJ010
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (TIME BELL TOWER), ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE), ภูเขาไฟฟูจิ (FUJI MOUNTAIN) , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (OSHINO HAKKAI VILLAGE)
หอระฆังโทคิโนะคาเนะ (TIME BELL TOWER), ศาลเจ้าฮิคาวะ (HIKAWA SHRINE), ภูเขาไฟฟูจิ (FUJI MOUNTAIN) , หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (OSHINO HAKKAI VILLAGE)
เริ่มต้น :
฿41,900
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน