บทความ
ติดต่อเรา
รหัสทัวร์ : KJP140611-TG
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) , ตลาดเช้าทาคายามะ (TAKAYAMA MORNING MARKET) , วัดชินไดจิ (SHINDAIJI) , พระใหญ่เอจิเซ็น (ECHIZEN DAIBUTSU)
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWA-GO) , ตลาดเช้าทาคายามะ (TAKAYAMA MORNING MARKET) , วัดชินไดจิ (SHINDAIJI) , พระใหญ่เอจิเซ็น (ECHIZEN DAIBUTSU)
เริ่มต้น :
฿60,999
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-CNXKIX01_VZ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , วัดคินคะคุจิ (KINKAKU-JI TEMPLE) , ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN JINGU SHRINE) , มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET PARK)
ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , วัดคินคะคุจิ (KINKAKU-JI TEMPLE) , ศาลเจ้าเฮอัน (HEIAN JINGU SHRINE) , มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET PARK)
เริ่มต้น :
฿25,999
เที่ยวบิน :
14 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : VJP0010ALPS
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : หมู่บ้านชิราคาว่าโก (SHIRAKAWA GO VILLAGE) , เทศกาลประดับไฟ (WINTER ILLUMINATION), ทุ่งดอกเนโมฟิล่า (NEMOPHILA) , สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ (NABANA NO SATO)
หมู่บ้านชิราคาว่าโก (SHIRAKAWA GO VILLAGE) , เทศกาลประดับไฟ (WINTER ILLUMINATION), ทุ่งดอกเนโมฟิล่า (NEMOPHILA) , สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ (NABANA NO SATO)
เริ่มต้น :
฿49,995
เที่ยวบิน :
7 แห่ง

สถานที่เที่ยว

1 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : SHXJKIX2
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU-DERA TEMPLE), ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE), หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO), ซันมาชิ ซูจิ (SANMACHI SUJI)
วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU-DERA TEMPLE), ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE), หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO), ซันมาชิ ซูจิ (SANMACHI SUJI)
เริ่มต้น :
฿37,999
เที่ยวบิน :
8 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

8 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : KIX007
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA), JAZZDREAM MITSUI OUTLET, NABANA NO SATO, ซันมาชิ ซูจิ (SANMACHI SUJI)
ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ (SUMIYOSHI TAISHA), JAZZDREAM MITSUI OUTLET, NABANA NO SATO, ซันมาชิ ซูจิ (SANMACHI SUJI)
เริ่มต้น :
฿38,990
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : JXJ41
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE), หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (SHIRAKAWAGO), ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (TAKAYAMA OLD TOWN), ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (FUSHIMI INARI)
ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE), หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ (SHIRAKAWAGO), ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า (TAKAYAMA OLD TOWN), ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (FUSHIMI INARI)
เริ่มต้น :
฿41,888
เที่ยวบิน :
12 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

10 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : BT-KIX02_XJ
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) , ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE), วัดโทไดจิ (TODAIJI), สะพานนาคะบาชิ (NAKABASHI BRIDGE)
ชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI) , ปราสาทโอซาก้า (OSAKA CASTLE), วัดโทไดจิ (TODAIJI), สะพานนาคะบาชิ (NAKABASHI BRIDGE)
เริ่มต้น :
฿37,999
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : KIX22
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH), ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) , ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
ถนนสายนักปราชญ์ (PHILOSOPHER’S PATH), ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (FUSHIMI INARI SHRINE) , หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (RYOKAIZAN YOKOKURA-JI TEMPLE) , ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
เริ่มต้น :
฿38,999
เที่ยวบิน :
13 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : KIX20
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : แม่น้ำคาโมะ (KAMO RIVER), วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) , แม่น้ำโอคาว่า (OKAWA RIVER) , ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
แม่น้ำคาโมะ (KAMO RIVER), วัดคิโยมิสึ (KIYOMIZU TEMPLE) , แม่น้ำโอคาว่า (OKAWA RIVER) , ย่านชินไซบาชิ (SHINSAIBASHI)
เริ่มต้น :
฿37,999
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

6 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : XJ060
ดำเนินการโดย : TTNTOUR
สถานที่สำคัญ : ปราสาทนาโกย่า ( NAGOYA CASTLE ), ย่านซาคาเอะ (SAKAE), ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO) , ย่านทาคายาม่า (TAKAYAMA)
ปราสาทนาโกย่า ( NAGOYA CASTLE ), ย่านซาคาเอะ (SAKAE), ชิราคาวาโกะ (SHIRAKAWAGO) , ย่านทาคายาม่า (TAKAYAMA)
เริ่มต้น :
฿39,888
เที่ยวบิน :
25 แห่ง

สถานที่เที่ยว

6 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน