รหัสทัวร์ : QQTTN-FD005
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI) , คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUAR) , ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (SAKURA-NO-BABA JOSAIEN) , ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE)
ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI) , คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUAR) , ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (SAKURA-NO-BABA JOSAIEN) , ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE)
เริ่มต้น :
฿29,888
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQTTN-FD006
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (SAKURA-NO-BABA JOSAIEN) , คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUAR) , ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI)
ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน (SAKURA-NO-BABA JOSAIEN) , คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUAR) , ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI)
เริ่มต้น :
฿28,888
เที่ยวบิน :
10 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FD007
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (DAZAIFU TENMANGU), ปราสาทคุมาโมโต้ (KUMAMOTO CASTLE), คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUARE) , ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI)
ศาลเจ้าดาไซฟุเท็มมังกู (DAZAIFU TENMANGU), ปราสาทคุมาโมโต้ (KUMAMOTO CASTLE), คุมะมงสแควร์ (KUMAMON SQUARE) , ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ (KUSASENRI)
เริ่มต้น :
฿48,888
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : QQGQ2FUK-VZ002
ดำเนินการโดย : QUALITY EXPRESS
สถานที่สำคัญ : พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM), ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE), ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ(TOYOTAMAHIME SHRINE), ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE)
พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ (NAGASAKI ATOMIC BOMB MUSEUM), ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (YUTOKU INARI SHRINE), ศาลเจ้าโทโยตะมะฮิเมะ(TOYOTAMAHIME SHRINE), ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE)
เริ่มต้น :
฿33,900
เที่ยวบิน :
21 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

9 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : GQ2FUK-VZ001
ดำเนินการโดย : GOHOLIDAY
สถานที่สำคัญ : ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ย่านเท็นจิน (TENJI), กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (GUNDAM PARK FUKUOKA), ทะเลสาบคิริน (KIRIN LAKE)
ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ย่านเท็นจิน (TENJI), กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ (GUNDAM PARK FUKUOKA), ทะเลสาบคิริน (KIRIN LAKE)
เริ่มต้น :
฿31,900
เที่ยวบิน :
16 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : GQ2FUK-VZ001
ดำเนินการโดย : qualityexpress
สถานที่สำคัญ : ปราสาทคุมาโมโต้ (KUMAMOTO CASTLE), คุมะมงคือยุรุเคียระ (YURU-KYARA), หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE) , จิโกกุเมกุริ (JIGOKU MEGURI)
ปราสาทคุมาโมโต้ (KUMAMOTO CASTLE), คุมะมงคือยุรุเคียระ (YURU-KYARA), หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล(YUFUIN FLORAL VILLAGE) , จิโกกุเมกุริ (JIGOKU MEGURI)
เริ่มต้น :
฿31,900
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

7 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FD005
ดำเนินการโดย : TTN TOUR
สถานที่สำคัญ : วัดโทโชจิ (TOCHOJI TEMPLE) , ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ทะเลสาบคิริน (Kirin Lake), บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (BEPPU JIGOKU MEGURI OR HELL TOUR)
วัดโทโชจิ (TOCHOJI TEMPLE) , ปราสาทคุมาโมโตะ (KUMAMOTO CASTLE), ทะเลสาบคิริน (Kirin Lake), บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (BEPPU JIGOKU MEGURI OR HELL TOUR)
เริ่มต้น :
฿29,888
เที่ยวบิน :
24 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

5 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน