รหัสทัวร์ : VTG-EE4CPS
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : จัตุรัสมาเรียน (MARIENPLATZ) , พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) , มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL), แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต (MCARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET)
จัตุรัสมาเรียน (MARIENPLATZ) , พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG PALACE) , มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL), แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต (MCARTHUR GLEN DESIGNER OUTLET)
เริ่มต้น :
฿69,995
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : MUC03
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) , ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) , ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) , โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH)
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) , ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) , ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) , โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH)
เริ่มต้น :
฿109,999
เที่ยวบิน :
19 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

20 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : EEY03
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ปราสาทบูดา (BUDA CASTLE), โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) , มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST.STEPHENS CATHEDRAL), พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE)
ปราสาทบูดา (BUDA CASTLE), โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) , มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (ST.STEPHENS CATHEDRAL), พระราชวังฮอฟบวร์ก (HOFBURG PALACE)
เริ่มต้น :
฿57,900
เที่ยวบิน :
27 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : EEY02
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : บ้านเกิดโมสาร์ท (MOZART), มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บูร์ก (SALZBURG CATHEDRAL) , ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE) , ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE)
บ้านเกิดโมสาร์ท (MOZART), มหาวิหารแห่งเมืองซาลส์บูร์ก (SALZBURG CATHEDRAL) , ปราสาทเชสกี้ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV CASTLE) , ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE)
เริ่มต้น :
฿57,888
เที่ยวบิน :
29 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : EQR03
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE), มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETERS BASILICA), มหาวิหารเฟราเอน (FRAUENKIRCHE) , จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)
ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE), มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (ST.PETERS BASILICA), มหาวิหารเฟราเอน (FRAUENKIRCHE) , จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)
เริ่มต้น :
฿62,900
เที่ยวบิน :
27 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : KER020911-EK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE), มหาวิหารเซนต์แมทเทียส (MATTHIUS CHURCH), ปราสาทแห่งบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) , สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGES)  
พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE), มหาวิหารเซนต์แมทเทียส (MATTHIUS CHURCH), ปราสาทแห่งบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) , สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGES)  
เริ่มต้น :
฿86,999
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

18 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : WEK0209F
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (STADTPARK) , ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE), ถนนคาร์ทเนอร์ (KÄRNTNER), พระราชวังเบลเวอเดียร์ (BELVEDERE PALACE)
สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (STADTPARK) , ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE), ถนนคาร์ทเนอร์ (KÄRNTNER), พระราชวังเบลเวอเดียร์ (BELVEDERE PALACE)
เริ่มต้น :
฿73,900
เที่ยวบิน :
15 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

18 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : WCNT220066
ดำเนินการโดย : WOLDCONNECTION
สถานที่สำคัญ : ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) , มหาวิหารเซนต์วิตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) , สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE), หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT)
ปราสาทนอยชวานชไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) , มหาวิหารเซนต์วิตัส (ST. VITUS CATHEDRAL) , สะพานชาร์ลส์ (CHARLES BRIDGE), หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT)
เริ่มต้น :
฿58,900
เที่ยวบิน :
26 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน