รหัสทัวร์ : FT-TBS XJ4AC
ดำเนินการโดย : FINTRIP
สถานที่สำคัญ : ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) , โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) , พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) , Mother of a Georgia
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) , โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) , พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Joseph Stalin Museum) , Mother of a Georgia
เริ่มต้น :
฿40,990
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

12 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FT-TBS XJO4C
ดำเนินการโดย : FINTRIP
สถานที่สำคัญ : ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) , อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument), มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) , เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)
ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) , อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument), มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) , เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)
เริ่มต้น :
฿39,990
เที่ยวบิน :
20 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

11 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : FT-TBS XJ4AB
ดำเนินการโดย : FIN TRIP
สถานที่สำคัญ : ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS), อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI), โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)
ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS), อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (RUSSIA-GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI), โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)
เริ่มต้น :
฿40,990
เที่ยวบิน :
21 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

16 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : GTK02 FANTASTIC GEORGIA
ดำเนินการโดย : I travels center
สถานที่สำคัญ : เมืองบาทูมี่, ป้อมโกนิโอ, จัตุรัสเปีย เซซ่า , ประติมากรรม Ali and Nino, ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ, เมืองคูทาอีซี , เมืองถ้ำโบราณ, พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum), วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral), โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) , นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress)
เมืองบาทูมี่, ป้อมโกนิโอ, จัตุรัสเปีย เซซ่า , ประติมากรรม Ali and Nino, ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ, เมืองคูทาอีซี , เมืองถ้ำโบราณ, พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin Museum), วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral), โบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) , นั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narikala Fortress)
เริ่มต้น :
฿47,888
เที่ยวบิน :
11 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

13 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGBUS-2205TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES), มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL), ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE), อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL), ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS), อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR), อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH), วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL), วิหารจวารี (JVARI MONASTERY), อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA), ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS), โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)
รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES), มหาวิหารบากราติ (BAGRATI CATHEDRAL), ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE), อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL), ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS), อ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVOIR), อนุสรณ์สถานรัสเซีย–จอร์เจีย (RUSSIA–GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH), วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL), วิหารจวารี (JVARI MONASTERY), อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA), ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS), โบสถ์ตรีนิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI)
เริ่มต้น :
฿46,990
เที่ยวบิน :
17 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

18 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGBUS-2204TK
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA), จตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, รูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES), อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL), เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE), อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS)
ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA), จตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE, รูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO MOVING SCULPTURES), อารามจีลาติ (GELATI CATHEDRAL), เมืองอัพลีสสิค (UPLISTSIKHE), อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT), กระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS)
เริ่มต้น :
฿46,990
เที่ยวบิน :
18 แห่ง

สถานที่เที่ยว

2 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน