รหัสทัวร์ : ZGVIE-2201BR
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace), พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace), โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral), ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse), โบสถ์แพริช (Parish Church), โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt Lutheran Church), ตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz), รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue), ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle), ปราสาทปราก (Prague Castle), ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane), สะพานชาร์ล (Charles Bridge), หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)
พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace), พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace), โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral), ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse), โบสถ์แพริช (Parish Church), โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt Lutheran Church), ตุรัสกลางเมือง (Central Square Marktplatz), รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Holy Trinity Statue), ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle), ปราสาทปราก (Prague Castle), ย่านช่องทองโบราณ (Golden Lane), สะพานชาร์ล (Charles Bridge), หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock)
เริ่มต้น :
฿49,990
เที่ยวบิน :
30 แห่ง

สถานที่เที่ยว

3 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
รหัสทัวร์ : ZGMUC-2204EY
ดำเนินการโดย :
สถานที่สำคัญ : สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) , จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz), ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle), สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens), ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle), จัตุรัสกลางเมือง (Center Square), ปราสาทปราก (Prague Castle), มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral), สะพานชาร์ล (Charles Bridge), หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock), พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace), โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral), พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace), ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)
สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา (Allianz Arena Stadium) , จัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ (Marienplatz), ปราสาทนอยชวานซไตน์ (Neuschwanstein Castle), สวนมิราเบล (Mirabell Palace & Gardens), ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov Castle), จัตุรัสกลางเมือง (Center Square), ปราสาทปราก (Prague Castle), มหาวิหารเซนต์วิตัส (St. Vitus Cathedral), สะพานชาร์ล (Charles Bridge), หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock), พระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace), โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral), พระราชวังเชินบรุนน์ (Schonbrunn Palace), ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)
เริ่มต้น :
฿59,990
เที่ยวบิน :
23 แห่ง

สถานที่เที่ยว

4 จุด

ช้อปปิ้ง

14 มื้อ

มื้ออาหาร

ไม่มี

วันอิสระ

ดาวโหลดโบรชัวร์
ช่วงราคา
ต่ำสุด
สูงสุด
ช่วงเดินทาง
วันไป
วันกลับ
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน